تحصیل در خارج کشور
نويسندگان

آموزش عالی

· مؤسسات آموزشی مشاغل اجتماعی خاص

موسسات فوق با نام قبلی “مدرسة مددکاری” که از سال 1976 عنوان “آکادمی مشاغل اجتماعی” را گرفت و دورة آموزشی آن 2 سال بود؛ از سال 1987 دورة آموزشی به 3 سال افزایش یافت)

· آکادمی‌های علوم تربیتی (تربیت معلم)

· مؤسسات آموزش شغلی معلمان

· انستیتوهای آموزشی و آموزش شغلی (ادامة تحصیل معلمان؛

با بند هفتم قانون برنامه‌ریزی مدارس در سال 1983انستیتوهای آموزش شغلی برای معلمان مدارس حرفه‌ای و معلمان مدارسی که به تازگی به مؤسسات آموزشی‌ ـ ‌تربیتی تبدیل شده‌ بودند تقسیم‌بندی شد).

· آکادمی‌های پزشکی‌ ـ ‌فنی

تا سال 1992 آموزشهای مربوط به مشاغل بالای پزشکی ـ فنی در چارچوب قانون پرستاری، که در مجلة دفتر صدراعظم اتریش به شمارة 102 در سال 1961 چاپ شده بود، برنامه‌ریزی شده بود. این قوانین بسته به رشتة آموزشی دوره‌های 2 تا 3 ساله را در نظر گرفته بودند و سپس دانشجویان از این مدارس پزشکی و فنی فارغ‌التحصیل می‌شدند.باتصویب قانون مشاغل پزشکی ‌ـ‌ فنی برنامه‌ریزیهای چندی در مورد مشاغل پزشکی‌ ـ فنی ایجاد شد و مدت تحصیلات در این رشته‌ها به سه سال افزایش یافت و سطح مدارس پزشکی‌ ـ‌ فنی به آکادمی ارتقاء یافت.

· آکادمی‌های مامایی

پس از تصویب قانون مامایی درسال 1963 که مربوط به سال 1925 بود و در سال 1963دچار بازخوانی و اصلاحات شده بود دورة دو سالة تحصیلات مامایی در مؤسسات آموزشی مامایی ایجاد شد. در قانون جدید شغل مامایی که در سال 1994 تصویب شد، دورة تحصیلات مامایی به دورة تکمیلی نیز ارتقاء یافته و به 3 سال افزایش یافته است و فارغ‌التحصیلی از رشتة مامایی از این پس از آکادمی صورت می‌گیرد.

ساختار آموزشی

سیستم دانشگاهی در اتریش بر یک خودآموزی رها از کنترل و گسترده پایه‌ریزی شده است. نسبت و سطح ساعات شرکت در یک کلاس در ترم و شرکت در امتحانات موضوعی با برنامه‌ریزی درسی تک‌تک دانشجویان مرتبط است. تحصیلات مدارس عالی تخصصی به صورت نظام سالی برنامه‌ریزی شده‌اند. حضور در کلاسها بین 25 تا 31 ساعت در هفته می‌باشد.دوره‌های تحصیل دانشگاهی که اساساً هدفشان ارائة آموزش آکادمیک به جوانان همراه با آمادگی آنها برای آیندة شغلی‌شان می‌باشد، در انتها به کسب مدرک آکادمیک منتج می‌گردد. بخشی از برنامه‌های تحصیل کوتاه برای حرفة از پیش تعیین شده منتج به مدرک آکادمیک نمی‌گردند. بین تحصیلات دانشگاهی، تحصیلات دکتری، دوره‌های تحصیل تکمیلی و اضافی تفاوت وجود دارد.ساختار دوره‌ها که منتج به صلاحیت آموزشی می‌گردند، در بخشی 2. 2. 3  آورده شده است. تحصیلاتی که به اولین مدرک ختم می‌شود به دو بخش تقسیم شده‌اند و هر دو با امتحان کسب مدرک به پایان می‌رسند. قبل از دومین امتحان کسب مدرک، دانشجویان باید مدرکی دال بر قبولی در امتحان اول را ارائه نمایند. دانشجویانی که اولین مدرک را در دست دارند، مجازند تا در تحصیلات دکتری در رشتة ویژه یا رشته وابسته به آن ادامه تحصیل دهند تحصیلات دکتری شامل ارائة پایان‌نامه (تز دکتری) و امتحان شفاهی در رشته‌های مختلف می‌باشد.تحصیلات پزشکی از سه مقطع تشکیل یافته و مستقیماً به درجة دکتری ختم می‌شود. حداقل زمان و طول تمامی دوره‌ها در قانون تحصیلات آورده شده است. اغلب دوره‌ها از 8 تا 10 نیم ترم تحصیلی به طول می‌انجامد تحصیلات دکتری دو نیم ترم دیگر را نیز در بر می‌گیرد.حداقل طول تحصیلات پزشکی 12 نیم ترم می‌باشد. با این وجود، زمان حقیقی و واقعی طول دوره عموماً بیشتر از زمان آورده شده در فوق می‌باشد. تنها 6 درصد از کل دانشجویان تحصیلاتشان را در خلال حداقل زمان آورده شده به اتمام می‌رسانند. بیشتر دوره‌های کالجهای هنرهای زیبا منتج به مدرک آکادمیک می‌گردد. دانشجویان دوره‌های کالج هنر همانند دانشجویان دانشگاه‌ها از شرایط یکسان برخوردارند.دوره‌های دیپلم 3 تا 6 سال به طول می‌انجامند.فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیل کوتاه مدت، عنوان متخصص دریافت می‌کنند و مدرک آکادمیک به آنها تعلق نمی‌گیرد. حداقل مدت زمان دوره‌های تحصیلاتی که به درجات و مدارک اکادمیک ختم می‌شوند. به فارغ‌التحصیلان معماری در کالجهای هنر عنوان Mag. Arch (لیسانس معماری) داده می‌شود. Mag. Art(لیسانس هنر) به فارغ‌التحصیلان دوره‌های آموزش هنری و دیگر رشته‌ها و تحصیلات مربوطه اعطاء می‌شود.مراکز آموزش عالی در کشور اتریش شامل دانشگاه ها، دانشکده های هنرهای عالی، مدارس عالی فنی و کالج های تخصصی دو تا سه ساله است. مراکز آموزش عالی اتریش در زمینه هنر و موسیقی بسیار قوی است و دانشکده موسیقی و آثار هنری و دانشکده هنر کاربردی شهر وین از مراکز قویژهنری اروپا یه شمارمی آیند.

شرط ورودبه دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی اتریش داشتن مدرک (Reifeprüfungszeugins) است. دانشکده های هنرهای عالی امتحان ورودی نیز برگزار می کنند. مراکز آموزش عالی دراتریش محدودیتی برای پذیرش دانشجو ندارند.تحصیلات دانشگاهی شامل دو دوره عمومی (Der erste Studienabschnitt) وتخصصی (Zweite Studienabschbitt) است. البته در پایان دوره عمومی امتحانات برگزار می شود ولی مدرکی صادر نمی شود. همه دانشگاه های اتریش دولتی هستند و بودجه آنها را دولت تامین می کند و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه نیست.درسال 1993میلادی مجلس اتریش تاسیس مدارس عالی فنی Fachhochschulen (FH) (مشابه نظام آموزشی آلمان) را تصویب کرد. هدف ازتاسیس مدارس عالی فنی، کوتاه کردن دوره تحصیل و راهیابی سریعتر دانش آموختگان به بازار کار است. ازسال 1994میلادی تا کنون بیش از 40مدرسه عالی فنی مجور تاسیس گرفته اند که در رشته های مختلف دوره های 4 ساله برگزار می کنند. تفاوت مدارس عالی فنی با دانشگاه ها در کاربردی و حرفه ای بودن تحصیلات است. در پایان دروه ها دانشجو باید یک دوره شش ماه تا یک ساله را در مراکز گوناگون به کارآموزی بپردازد. شرط ورود به مدارس عالی فنی، همان شرط ورود به دانشگاه هاست و در مواردی مدارک حرفه ای نیز مورد توجه قرار می گیرند. زمانی که تعداد متقاضیان بیشتر از گنجایش دانشگاه ها باشد امتحان ورودی برگزار می شود.

 • در اتریش حدود 18 دانشگاه و 110 انجمن آموزشی وجود دارد و زبان ملی و رسمی تدریس در این دانشگاه ها آلمانی می باشد
 • تحصیل در دانشگاه های اتریش از ترم زمستانی2001 برای دانشجویان خارجی رایگان نیست و ترمی 727 یوروشهریه تحصیلی دریافت می گردد.
 • تامین هزینه های تحصیلی بوسیله کار ضمن تحصیل در اتریش امکان پذیر نیست مگر آنکه دانشگاه با توجه به نمره های بالای دانشجویان خارجی به آنها در خود محیط دانشگاه کار دهد.
 • اخذ پذیرش برای ادامه تحصیل دردانشگاه های اتریش شرط اعطای ویزا ازسوی دولت اتریش است. برای ورود به دانشگاه های اتریش داوطلب باید دانشجوی رشته مورد نظر در کشور خود باشد،به عبارت دیگر دیپلم به تنهایی قابل قبول دانشگاه های اتریش نیست.
 • دانشجویانی می توانند به عنوان دانشجوی رسمی در دانشگاه های اتریش به تحصیل ادامه دهند که مدرک تحصیلی آنها در کشوری که آن را کسب کرده اند و همچنین در اتریش برای ورود به دانشگاه کافی باشد.
 • دانشجویانی که قبلا در دانشگاه به تحصیل اشتغال داشته اند باید گواهی صادره از دانشگاه را ارایه دهند و در این گواهی باید کلیه نمرات منعکس باشد.
 • مهلت ثبت نام برای ترم تابستانی تا اول فوریه و برای ترم زمستانی تا اول سپتامبر می باشد یعنی مراکز مربوطه باید مدارک متقاضی را تا زمانهای نامبرده دریافت کرده باشند که معمولا توصیه می شود که متقاضیان بدلیل بالا بودن تعداد تقاضاها از 6 ماه قبل درخواست خود را به دانشگاه ارائه دهند.
 • هزینه زندگی و تحصیل دراتریش سالیانه 7500 یورو می باشد که این هزینه به عنوان ساپورت مالی برای اخذ ویزای تحصیلی باید به حساب متقاضی در اتریش واریز گردد که بعد از اخذ روادید قابل برداشت می باشد.
 • جهت ثبت نام دردانشگاه ارائه بیمه درمانی الزامیست وبیمه درمانی برای هر6ماه حدود300 یورو در نظر گرفته می شود.

مؤسسات آموزش عالی علمی و هنری وظیفة اصلی آموزشی خود، یعنی آموزش مقدماتی حرفه‌ای را با ارائه دروس در مقاطع لیسانس و فوق‌لیسانس انجام می‌دهند. پس از آن به عنوان عالیترین درجة تحصیلی، تحصیل در دورة دکترا نیز امکان‌پذیر است. وظیفة فارغ‌التحصیلان این دوره در اصل تربیت و آموزش نسل بعد علمی خواهد بود. قسمت عمده‌ای از تحصیلات دورة دکترا به گونه‌ای سازمان یافته که در برگیرندة تمام گرایشهای مربوط به یک رشته باشد. بدین‌ترتیب مثلاً تمامی گرایشهای علوم طبیعی یک دکترای مشترک دارند. دورة دکترای فارغ‌التحصیلان دانشگاههای هنر مشترکاً با همکاری یک دانشگاه علمی برگزار می شود. ادامه تحصیل در دانشگاه از طریق شرکت دوره‌های آموزشی صورت می‌پذیرد. ساختار آمورشی تقریباً برای تمام رشته‌های تحصیلی به‌طور یکسان یا بسیار شبیه به هم برنامه‌ریزی شده است. تحصیل در مقطع کارشناسی حداکثر به دو مرحله تقسیم می‌شود. هر مرحلة تحصیلی با انجام امتحان نهایی که خود از تعدادی امتحانات مربوط به دروس تخصصی مختلف تشکیل یافته اتمام می‌یابد. اجازة شرکت در امتحان مدرک نهایی منوط به ارائه یک پایان‌نامه است. مرحلة دوم تحصیلی می‌تواند به منظور تخصصی‌شدن بیشتر به شاخه‌های تحصیلی متفاوت تقسیم ‌شود. دورة دکترا حداقل به مدت چهار ترم طول می‌کشد. این دوره با ارائة رسالة دکترا به عنوان مدرک اصلی سنجش کارایی علمی دانشجو و با انجام امتحانات شفاهی نهایی دراین دوره به پایان می‌رسد.از سال 1999 می‌توان دورة تحصیلی دانشگاهی را که به اخذ مدرک منجر می‌شود با پیشنهاد دانشگاه و موافقت وزارت مربوطه به دو مرحلة تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) تقسیم کرد این تقسیمات در حال حاضردر حال اجرا هستند. طول زمان تحصیلی تنها از جنبة کمترین حد مجاز آن معین شده است. در قوانین تحصیلی حداقل زمان قانونی تحصیل  در نظر گرفته شده که تنها در شرایط استثنایی قابل کمترشدن است. در مورد اکثر رشته‌های تحصیلی این حداقل شامل هشت ترم می‌شود، اما می‌تواند دوازده ترم یا بیشتر هم طول بکشد. اصولاً تجاوز از این حداقل مدت تحصیل نیز بصورت قاعده در آمده است. تحصیلات دانشگاهی دو مرحله‌ای با اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا و تحصیلات سه مرحله‌ای با اخذ مدرک کارشناسی یا دکترا پایان می‌یابد.حداقل مدت زمان تحصیلی در یک مدرسة عالی حرفه‌ای با احتساب زمان تعیین شده برای پایان‌نامه بالغ بر سه سال می‌شود. تقریباً مدت زمان تحصیل در تمام مدارس عالی حرفه‌ای که سابقاً تأسیس شده‌اند چهار سال است.در نظرگرفتن دوره‌های کارآموزی مدت زمان تحصیل را طولانی‌تر می‌کنند. تحصیل با شرکت در امتحان پایانی اخذ مدرک به پایان می‌رسد که خود از پایان‌نامه و یک امتحان کمیسیونی تشکیل شده است. تحصیل در یک مدرسة عالی حرفه‌ای با اخذ مدرک دانشگاهی پایان‌ می‌یابد. این مدرک دانشگاهی برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در یک دانشگاه معتبر است. تحصیل در مقطع دکترا برای فارغ‌التحصیلان مدارس عالی حرفه‌ای دو ترم بیشتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی طول می‌کشد.تحصیل در خدمات عالی فن‌آوری، پزشکی و مامایی سه سال طول می‌کشد که به سه‌ سال تحصیلی تقسیم می‌شود.

سال تحصیلی

سال تحصیلی در دانشگاهها در تاریخ اول اکتبر شروع و در تاریخ 30 سپتامبر پایان می‌یابد. ترم زمستانه در تاریخ اول اکتبر و ترم تابستانی (ترم بهاره) در تاریخ اول مارس شروع می‌شود.هرکدام از دانشگاهها می‌توانند در تاریخ دیگری شروع ترم دوم را اعلام کنند. با شروع ترم تحصیلی کلاسهای درس نیز شروع می‌شوند. ترم زمستانی و ترم تابستانی هر یک حداقل 14هفتة آموزشی و در مجموع 30 هفتة آموزشی را شامل می‌شوند. تعطیلات تابستانی بطور معمول 3ماه به طول می‌انجامد(جولای‌،‌ آگوست‌، سپتامبر) در تعطیلات بجز دوره‌های آموزشی تابستانی، گردشهای علمی دانشگاهی و دوره‌های کارآموزی هیچ کلاس دیگری تشکیل نمی‌شود. امتحانات را می‌توان در آغاز و پایان تعطیلات برگزار کرد و در صورت توافق داوطلبان می‌توان به صورت استثناء در حین تعطیلات نیز امتحانات را برگزار نمود.

دوره های آموزشی

در مدارس کلاسها به طور معمول 6 روز در هفته تشکیل می‌شوند. البته امکان تعطیل اعلام کردن شنبه و تشکیل هفته 5 روزه نیز امکان دارد. به طور معمول کلاسها را نباید زودتر از ساعت 8:00 تشکیل داد. البته امکان تشکیل کلاسها در ساعت 7:00 نیز با توجه به امکان حمل‌و‌نقل دانش‌آموزان و بر اساس سایر اولویت ها و نیاز به این امر امکان‌پذیر است.کلاسهای درس نباید بعد از ساعت 18:00 و در روزهای شنبه بعد از ساعت 45:12 بطول انجامد. از سال تحصیلی 95/1994 دوره های آزمایشی چندین ساله ای برای ا جرای دوره های آموزشی شبانه روزی در مدارس پایه صورت گرفت. دوره های آموزشی شبانه روزی از دو بخش آموزشی و مراقبتی تشکیل شده است. بخش مراقبتی از دو زمان آموزشی مرتبط با درس و آموزش شخصی، یک بخش زمان آزاد و یک بخش زمان پذیرایی تشکیل شده‌ است. بخش آموزشی و بخش مراقبتی می‌توانند به صورت مجزا و یا به صورت ضربدری نسبت به یکدیگر تشکیل شوند در صورت ضربدری بودن دانش‌آموزان باید این دوره را ببینند چرا که بخش درسی و بخش مراقبتی در طول روز تغییر می‌کنند. در صورت انتخاب شیوة مجزا توسط شورای مدرسه پس از ساعات آموزشی، ساعات بخش مراقبتی بعد از ظهر شروع می‌شوند. در این صورت امکان شرکت دانش‌آموزان در تنها برخی از بعدازظهرها و یا حتی عدم شرکت آنها در بخش مراقبتی وجود دارد.هزینه‌های مربوط به غذای ناهار و یا ساعات آزاد (که می‌توانند مورد استفادة معلمان و یا روانشناسان اجتماعی قرار گیرند) توسط والدین و یا بخشداریها پرداخت می‌شود.ساعات شروع درس معمولاً 8:00 صبح می‌باشد. در شرایط خاص شروع کلاس از ساعت 7:00 صبح نیز ممکن است. پایان کلاسهای درس حداکثر ساعت 18:00 و در صورت نیاز 19:00 می‌باشد. این امر به مقطع تحصیلی مدرسه مربوط است. در روزهای شنبه پایان کلاسها حداکثر ساعت 12:45 خواهد بود. روز یکشنبه کلاسهای درس کلاً تعطیل هستند. هر ساعت درسی اصولاً 50 دقیقه طول می‌کشد. برخی کلاسهای خاص را می‌توان به دلایل مهم و حیاتی به مدت 45 دقیقه کاهش داد. بین ساعتهای درس زنگهای تفریح به مدت 5 تا 15 دقیقه وجود دارد. در صورت تشکیل کلاس در بعدازظهر زنگ تفریح ظهر باید به حد کافی طولانی باشد تا دانش‌آموزان امکان خوردن ناهار را داشته باشند. این زنگ تفریح معمولاً یک ساعت می‌باشد. البته دستورالعمل ثابت قانونی دربارة آن وجود ندارد. در مورد تعداد ساعات درسی هفتگی تفاوتهای قابل‌ توجهی میان مقاطع و انواع مدارس وجود دارد. این تعداد ساعات از 21 ساعت در هفته برای کلاس اول مدرسة ابتدایی (اولین مقطع تحصیلی‌6سالگی) شروع می‌شود، برای مدارس عالی آموزش عمومی (مقاطع نهم تا دوازدهم‌ 15 تا 18سالگی) به بیش از 33ـ34 ساعت در هفته می‌رسد و برای مدارس عالی‌تر فنی و مؤسسات کارآموزی (مقاطع نهم تا سیزدهم‌15 تا 19سالگی) تا 40ساعت در هفته خواهد بود. در برنامة آموزشی هفتگی که توسط مدیر مدرسه تنظیم می‌شود باید تعداد کل ساعات آموزشی هفتگی تا حد امکان به صورت مساوی بین روزهای هفته تقسیم شود. تعداد ساعات آموزشی روزانه برای کلاس اول تا چهارم بین 4 تا 6ساعت، در مقطع پنجم تا هشتم حداکثر 8 ساعت و برای کلاس نهم حداکثر 10ساعت می‌باشد. دروس و موضوعات آزاد نیز در بین این ساعات باید محاسبه شود. در مدارس شبانه‌روزی که در سیستم آموزش اجباری حل شده‌اند بخش مراقبتی از دوشنبه تا جمعه باید حداقل تا ساعت 16:00 ارائه گردد.در آکادمیهای آموزشی و تربیتی و آکادمیهای آموزش حرفه‌ای تعداد ساعات هفتگی برای دانشجویان بین 30 تا 40 ساعت است. این میزان به نیمسال تحصیلی بستگی دارد. ساعت شروع درس 7:00 صبح است. شروع درس در ساعت 8:00 صبح نیز ممکن است. حداکثرساعت تشکیل کلاس ساعت 20:00 می‌باشد.

مراکز آموزش عالی تخصصی Fachhochschulen

مطابق قانون تحصیلات و آموزش که در ماه می 1993 توسط پارلمان اطریش به تصویب رسید. Fachhochschulen در کشور اطریش از سال آکادمیک 95/1994تصویب و از آن زمان تا کنون به عنوان نوعی از تحصیلات دانشگاهی قلمداد گردید.  پارلمان دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای را که عملاً از پیش تعیین شده بودند و اساس علمی داشتند به تصویب رساند که حداقل زمان طول این دوره‌ها 6 نیم ترم تحصیلی می‌باشد و حداقل1950 درس را در بر می‌گیرد.پذیرش منوط به داشتن گواهینامة امتحان ورود به دانشگاه نمی‌باشد. این کالجها برای اشخاصی تأسیس شده است که مهارت‌های فنی و حرفه‌ای مورد نیاز برای رشتة مورد تحصیل را دارا می‌باشند. فارغ‌التحصیلان مدارس فنی و حرفه‌ای که از مهارت و دانش ویژه و کافی برخوردارمی‌باشند، از اعتبار ویژه‌ای در ارتباط با برنامة تحصیلی به منظور کاهش طول تحصیل برخوردار خواهند شد.فارغ‌التحصیلان Fachhochschulen می‌توانند درتحصیلات دکتری در رشتة خود دردانشگاه ثبت‌نام نمایند. تأمین مالی از طریق دولت و نیزازطریق بخشهای خصوصی صورت می‌گیرد.

آموزش عالی غیر دانشگاهی

در کشور اطریش معدودی از رشته‌های آموزش تکمیلی غیر دانشگاهی وجود دارد. یک دوره مطالعاتی Fachhochschule (در کالجهای رشتة ویژة متوسطة تکمیلی) در سال 95/1994 برقرار گردید. رشته‌های ذیل در حال حاضر برای ادامة تحصیل در دسترس می‌باشد:

ـ کالجهای آموزش معلم، کالجهای آموزشی برای معلمین اشاعه و آموزش مذهبی، کالجهای آموزش معلم فنی و حرفه‌ای و کالجهای فنی

ـ کالجهایی برای مشاغل اجتماعی

ـ کالجهای پیراپزشکی

ـ دوره‌های دانشگاهی تکمیلی ویژه برای مشاغل و حرفه‌های تجاری و فنی

همانطور که در بالا توضیح داده شد، کالجهای آموزش معلم فنی و حرفه‌ای و فنی، معلمین را برای مدارس ابتدایی، مدرسة متوسطة عمومی. مدارس ویژه و برای سال پیش فنی و حرفه‌ای آماده و آموزش می‌دهد. کالجهای مخصوص و مجزای آموزش معلم به معلمین آموزش مذهب و دین را آموزش می‌دهد.همچنین همانگونه که در بالا توضیح داده شد، کالجهای آموزش معلم فنی و حرفه‌ای و کالجهای فنی به معلمین فنی و حرفه‌ای در بعضی از رشته‌های آموزشی و تعلیمی کالجهای فنی حرفه‌ای و کالجهای فنی متوسطة عالی (تکمیلی) و مقدماتی را آموزش می‌دهد.

آموزش غیر دانشگاهی در کالجهای پیراپزشکی به هفت رشتة مختلف تقسیم‌بندی می‌شود. حداقل طول دوره دو سال می‌باشد.فارغ‌التحصیلان مدرسة متوسطة آکادمیک ممکن است آموزش فنی و حرفه‌ای را در دوره‌های ویژة بعد از دانشگاه در تجارت، صنایع دستی، بازرگانی و توریسم به اتمام رسانند  ترک‌کنندگان کالج فنی و حرفه‌ای و فنی تکمیلی که در کالجهای متوسطة تکمیلی مطالعه و تحصیل می‌کنند، ممکن است یک مدرک فنی و حرفه‌ای اضافی دریافت دارند.ترک‌کنندگان کالجهای فنی تکمیلی ممکن است در کالج تجاری متوسطة تکمیلی حضور یابند.در بعضی از نظامها و رشته ها، کالجهای ترک‌کنندگان کالج فنی و کالج فنی و حرفه‌ای متوسطه معرفی شده‌اند.

تعداد دانشجویان

کالج

7083

کالج آموزش معلم

789

کالج آموزش معلمین دینی

575

کالج آموزش معلم فنی و حرفه‌ای و فنی

262/1

کالجهای مربوط به مشاغل اجتماعی

اهداف آموزشی

قوانین حقوقی مربوط به دانشگاهها وظایف آموزشی را به صورت بسیار کلی معین کرده است. بنابر قانون تحصیلات دانشگاهی (UNISTG) دانشگاهها وظایف آموزشی خود را توسط ارائة آموزش در راستای پرورش حرفه‌ای افراد در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و با ارائة دوره‌های آموزشی جهت ادامه تحصیل انجام می‌دهند. آنها رشته‌های تحصیلی هنر، آموزش حرفه‌ای هنری، هنری ـ تربیتی یا هنری ـ علمی و همچنین پرورش از طریق هنر را به هنرجویان عرضه می‌کنند.جزئیات وظایف آموزشی در حقوق آموزشی از برشمردن تمامی رشته‌های عرضه شده توسط دانشگاهها حاصل می‌شود. وزارت مربوطه محل هر رشتة دانشگاهی را معین می‌کند. هدف از آموزش در مدارس عالی تخصصی آموزش حرفه‌ای بر مبنای علمی است.برنامة معین جلسات درس و ترتیب امتحانات توسط کمیسیون تحصیلی دانشگاههای علمی و هنری مشخص می‌شوند. در مدارس عالی حرفه‌ای کمیتة کارشناسی این برنامه را معین می‌کند.

برنامة های آموزشی

قانون کلی مدارس عالی (مصوب سال1996) منجر به وضع مقررات حقوقی فراگیری در زمینة برنامة درسی گردید که شامل تمام دانشگاهها می‌شد. با تصویب قانون تحصیلات دانشگاهی در سال 1997 تنظیم برنامة درسی در دانشگاهها و از سال 1998 دانشگاههای هنر از حالت متمرکز خارج شد. وضع مقررات جزئی که سابقاً برعهدة قانونگذار و وزارت مربوطه بود با تعیین چارچوب حقوقی و به دست آوردن فضای تصمیم‌گیری وسیعتر به کمیسیون‌های آموزشی خود دانشگاهها محول شد تا خود برنامة درسی خود را تعیین کنند. قوانین فراگیر آموزشی در اصل تنها شامل تعیین تعداد ترمهای تحصیلی و همچنین حداقل و حداکثر میزان کلی ساعتهای درسی در طول مدت تحصیل نمی‌شدند. دیگر ضرورت ندارد که هماهنگی میان انتظارات و خواسته‌های سیستم اشتغال و آموزش حرفه‌ای آکادمیک با فراگذشتن از دانشگاهها از طریق سیستم سیاسی حاصل شود، بلکه انجام این امر با ارتباط مستقیم کمیسیون آموزشی و نمایندگان بخش اشتغال میسر می‌شود.

قانون آموزش دانشگاهی برای ایجاد هماهنگی با بخش اشتغال روشهایی را پیش‌بینی کرده است. این تمهیدات کمیسیونهای آموزشی را موظف می‌کنند که از تمامی پیشنهادها مبنی بر تغییر برنامة تحصیلی استقبال کنند. براساس استماع نظریات طرفین یک نمودار قابلیت به دست می‌آید که اساس طراحی برنامة آموزشی قرار خواهد گرفت. در نتیجه ضرورت دارد نمودار قابلیت و طرح برنامة آموزشی با ارزیابی روشهای درون و برون دانشگاهی تهیه شود. برنامة آموزشی مدارس عالی حرفه‌ای با مسئولیت شخصی خود این مدارس تهیه می‌شوند. به هر صورت لازم است این برنامه‌ها از طرف شورای مدارس عالی فنی به رسمیّت شناخته شوند. برنامة دوره‌های آموزشی مرکز دانشگاهی تحصیلات عالی با مسئولیت شخصی خود مرکز دانشگاهی طراحی می‌ گردد.

امکانات تحصیلی

اعطای کمک هزینه های تحصیلی

در ترم زمستان 2001/2000 درمجموع 20185 کمک هزینه برای دانشجویان دانشگاههای علمی پرداخت شده است. برای دانشجویان دانشگاههای هنر تعداد 711 کمک هزینه و برای دانشجویان مدارس عالی تعداد 2616 مورد کمک هزینه پرداخت شده است. تقریباً 36% دریافت کنندگان کمک هزینه که مشغول به تحصیل در دانشگاهها بودند از حداکثر کمک هزینه استفاده کرده اند. میانگین کمک هزینه تحصیلی در دانشگاهها در ترم زمستانی 2001/2000 مبلغ 51800  شیلینگ در سال  بوده است.

کمک هزینه های تحصیلی ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای خارجی

وزارت آموزش و علوم و فرهنگ کمک هزینه هایی برای دانشجویان ، دانش آموختگان و دانشمندان جوان خارجی در چهارچوب برنامه های مربوط به کمک هزینه ای در ذیل ارائه می دهد:

- ارائه کمک هزینه های اتریش برای دانشجویان و دانش آموختگانی که موضوع کارهای تحقیقاتی مقطع کارشناسی یا رساله دکترای آنها در رابطه با کشور اتریش باشد.

- کمک هزینه های طرح ارنست ماخ (Ernst Mach)به دانش آموختگان کشورهای صنعتی برای انجام فعالیتهای علمی در اتریش

- کمک هزینه های طرح برتا فون سوتنر (Bertha von Suttner)برای نوشتن رساله دکتری و به پایان رساندن تحصیلات دکتری در اتریش ( ارائه کمک هزینه به مدت سه سال )

- کمک هزینه های طرح فرانتس ورفل (Farnt Werfel) کمک هزینه های دو ساله تحقیقاتی برای مدرسان جوان دانشگاهها ، که کانون فعالیتها و مشغولیتهایشان ادبیات اتریش است، برای تحصیلات تکمیلی در اتریش تقاضا نامه ها جهت دریافت این کمک هزینه ها به نمایندگیهای اتریش در خارج از کشور تحویل می گردند . انتخاب دریافت کنندگان کمک هزینه توسط یک کمیسیون از دانشمندان در اتریش صورت می پذیرد.درسال تحصیلی 2003-2002 بیش از245کمک هزینه در چهارچوب این چهار برنامه مربوط به کمک هزینه در اختیار دانشجویان و دانش آموختگان بیش از 30 کشور قرار گرفت .

- ارائه خدمات تدارکاتی و پشتیبانی اجتماعی و بهداشتی به دانشجویان

- برقراری امنیت اجتماعی برای دانشجویان داخلی و خارجی

امکانات آموزشی ویژه دانشجویان دوره های عالی خصوصی

علاوه بر 18دانشگاه دولتی دراتریش،مدارس عالی کلیسایی ومدارس عالی علوم کاتولیکی وجود دارند. مراکز خصوصی مختلفی دوره های MBA را ارائه می کنند. این دوره ها از لحاظ دولتی تأیید شده نیستند. دوره های آموزشی خارج از ساختار دانشگاهها بر اساس قانون آموزش دانشگاهی به مرور زمان می توانند قالب دانشگاهی به خود بگیرند. درحال حاضر ارائه دهندگان دوره های مدارس عالی تخصصی، اشخاص حقوقی با حقوق خصوصی هستند. ازسال 1999(قانون تاْیید مؤسسات آموزشی تحت عنوان دانشگاههای خصوصی) دوره های تحصیلات ثانویه یا به عبارت دیگر مؤسسات آموزشی خصوصی مشابه مدارس عالی دولتی می توانند از لحاظ دولتی با عنوان دانشگاههای خصوصی تأیید شوند. اهمیت کمی دانشگاههای خصوصی تاکنون ناچیز بوده است.

پذیرش تحصیلی

برای پذیرش در دورة معمولی تحصیلی، دانشجویان باید مدرک امتحان ورود به دانشگاه را داشته باشند. دانشجویان از یک دانشگاه ویژه برای یک دوره درخواست می‌نمایند. سپس آنها در هر نیم ترم مجبور به ثبت‌نام در دوره‌ایی می‌باشند که انتخاب کرده‌اند.در بعضی موارد، الزام به دادن امتحانات تکمیلی نیز وجود دارد. دانشجویانی که درخواستهای پذیرش رسمی را برای دوره‌ای که انتخاب کرده‌اند، در دست ندارند مجبور به دادن امتحانات تکمیلی قبل از ورود به دانشگاه یا در دو ترم اول دوره می‌باشند. قوانین تحصیلی، درخواستهای رسمی برای ورود به دوره‌های مختلف تحصیلی را تشریح و توصیف می‌نمایند. در کالجهای هنرهای زیبا تنها بعضی از دوره‌هایشان دارای امتحان ورودی است که استعداد هنری ارزیابی می‌گردد. داوطلبانی که امتحان ورودی به دانشگاه را پشت سر نگذاشته باشند، ممکن است از آنها امتحان ورود به دانشگاه که در برگیرنده ارزیابی برای تحصیلات دانشگاهی در طیف محدودی از رشته‌ها است به عمل آید.

دانشجویان خارجی

در یک سال تحصیلی حدود 15 % از کل دانشجویان دانشگاههای علمی دانشجویان خارجی هستند. این دانشجویان در دانشگاههای هنر 37% از کل دانشجویان هستند . سه دانشجویان خارجی در سال 2001/2000 در مدارس عالی فنی بیش از 3% بوده است . تعداد دانشجویان رسمی کشورهای اروپای شرقی ( لهستان ، چک ، اسلوواکی ، مجارستان ، رومانی ، بلغارستان ) که در اتریش مشغول به تحصیل هستند ا ز2000 نفر در ترم زمستان 91-1990 به 8700 نفر در ترم زمستان 2002-2001 رسیده است  . و بدین ترتیب در این یازده سال چهار برابر شده است . اما تعداد دانشجویان غیر اروپایی که از کشورهای در حال توسعه کمتر شده است . میزان فارغ التحصیلان خارجی در دانشگاههای اتریش در سال تحصیلی 2001-2000 بالغ بر 10% از کل فارغ التحصیلان بود .

پذیرش دانشجویان خارجی

فردی که تابعیت کشور اطریش را دارا نمی باشد. تبعه های خارجی که از شرایط یکسان تبعه های اطریشی بهره می برند به قرار ذیل می باشند :

شهروندان لوگزامبورگ، شهروندان Liechtenstein و اشخاصی که در ایالت ( شهر ) Bolzano ( ایتالیا) با زبان مادری آلمانی که خودشان را اعضای این جامعة زبانی دانسته و تبعیت اطریشی را دارا نمی باشند.

شرایط پذیرش

دانشجویان خارجی اگر مدارکشان معادل با مدرک Matura باشد و به آنها اجازة ورود به دانشگاهی در کشور خودشان را بدهد. در دوره های تحصیلی دانشگاه پذیرفته می‌شوند.  آنها همچنین باید مدرکی را ارائه نمایند که دال بر این باشد که یک مؤسسه آموزش عالی در کشور خودشان، آنها را در تحصیلات دانشگاهی در رشتة مورد نیاز و مورد نظر مورد پذیرش قرار داده است.

مدارک مورد نیاز

- برخورداری از مدرک مدرسة متوسطة Reifepru fung/ Matura

- گذراندنFachhochschule Programmes  به منظور ورود به کلیه مؤسسات آموزش عالی ( دانشگاه ها، دانشگاه های هنرو ......)

- برخورداری از دانش کافی زبانی

دانش کافی از زبان آلمانی مورد نیاز می باشد. در موارد خاص ، دانشجویان باید امتحان زبان آلمانی را ( بصورت کتبی و شفاهی ) در دانشگاه قبل از ثبت نام به عنوان دانشجویان تمام وقت، پشت سر گذارند. امکانات و شرایط تحصیل زبان آلمانی در تمامی دانشگاه ها و در تعدادی از مدارس آموزش زبان در دسترس و قابل ارائه می باشد. برای دانشجویان خاور نزدیک، دوره های ویژه ای از طریق جامعة Purgstall - Hammer  ارائه می گردد.

جابجایی دانشجویان

از مجموعا 13303 فارغ التحصیل داخل کشور ، یعنی فارغ التحصیلان مقاطع اول و دوم در سال تحصیلی 2000-1999 در دانشگاههای علمی 28% در طی تحصیل در رابطه با تحصیلات خود دوره ای را د رخارج از کشور به سر برده اند . این میزان در دانشگاههای هنر 21 درصد است که نمایانگر افزایشی حدود 2درصد نسبت به سال تحصیلی 98-1997 و حدود 8% نسبت به سال تحصیلی 97-1996 می با شد . درمورد فارغ التحصیلان مقطع اول میزان فارغ التحصیلان داخلی در سال تحصیلی 2000-1999 در دانشگاههای علمی حدود30% و در دانشگاههای هنر 25% است . در مورد مدارس عالی تخصصی در سال 2000-1999 میزان 34 درصد از فارغ التحصیلان در طی تحصیل دوره ای را در خارج از کشور پشت سر گذاشته اند . درسال تحصیلی 2001-2000، 1094 مورد کمک هزینه تحصیلی برای تحصیل در خارج از کشور ، بر حسب معیارهای اجتماعی ، و در مجموع به میزان 1920684 یورو ازائه شده است . این میزان نسبت به سال گذشته افزایش چیم گیری نداشته است ، اما در مجموع از سال 1995 به بعد افزایشی 40 درصدی را نشان می دهد . از طرف وزارت آموزش ، علوم و فرهنگ اکثر کمک هزینه ها تنها به منظور تحصیلات تکمیلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهها و مدارس عالی تخصصی اتریش ارائه می شوند (برنامه های کارشناسی ارشد و یا دکتری در کشورهای غیر آلمانی زبان ) . در این زمینه در سال تحصیلی 2000-1999 میزان 2 میلیون یورو تخصیص داده شد . و یا به منظور کارآموزی د رسازمانهای بین المللی و فرا ملی در سال 2000-1999 به میزان 125000 یورو کمک تعلق گرفت . محبوبترین کشورها برای تحصیل کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، امریکا و کانادا هستند . از سال تحصیلی 98-1997 تا 2000-1999 با مجموع 12857 مورد اقامت درخارج از کشور ، دانشجویان اتریشی در چهارچوب برنامه های گوناگون با اهدای کمک هزینه مورد حمایت قرا رگرفتند . از این میزان 11991 دانشجو پیش از اتمام مقطع اول و 1658 دانشجو پس از فارغ التحصیلی کمک هزینه دریافت کرده اند.

97%  ازسفرهای خارج توسط دانشجویان دانشگاهها صورت می گیرد . یک چهارم این موارد سفرتوسط دانشجویان دانشگاه وین (29%) و نیز دانشوران رشته های علوم اجتماعی و اقتصادی (25%) از بیشترین کمک هزینه های اقامت د رخارج از کشور استفاده کرده اند .در زمینه تحصیلات در خارج ازکشور از سال تحصیلی 98-1997 افزایش اندکی در میزان موارد تحصیل در دیگر کشورهای اروپایی و چین به چشم می خورد. میزان موارد اقامتهای تحصیلی در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و نیز امریکای شمالی تغییری نکرده است .در مقایسه با سالهای 1995-1994 تا 97-1996 تعداد سفرهای تحصیلی خارجی دانشجویان اتریشی در چهارچوب برنامه های اعطای کمک هزینه تقریبا بدون تغییر مانده است .در سال تحصیلی 98-1997 تعداد دانشجویان اتریشی متقاضی کمک هزینه د رچهارچوب برنامه های اراسموس بالغ بر 2479 نفر می گشت که 5/65 درصد از آنها این کمک هزینه را دریافت کردند. درسال 2001/2000تعداد این دانشجویان به 3077 نفر افزایش یافته بودکه 3/62 %  از آنها موفق به دریافت کمک هزینه شدند . از سال 1999 تا 2001 د رچهارچوب برنامه های لئوناردو از 935 دانشجو و حمایت به عمل آمد . در چهارچوب طرح گسترش فرصت های نوین آموزشی و برنامه های درسی جدید د رحوزه آموزش حرفه ای در سال 2000و 2001 د رمجموع 18پروژه با هدایت اتریش با دریافت مبلغ 8/2میلیون یورو حمایت مالی شدند . برای مدت 2 تا 3 سال 14 پروژه نوآورانه از طرف اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت کردند، که سه مورد از آنها برای حمایت از قابلیتهای زبانی و یکی برای راه اندازی یک شبکه فرا ملی بود.

کمک هزینه های جابجایی دانشجویان

طرح اراسموس

ازسال تحصیلی 93/1992کمک هزینه های جابجایی دانشجویان از محبوبیت بسیاری برخوردار شده اس همچنین در سال تحصیلی 03/2002 موارد درخواست این کمک هزینه ها 10% ا فزایش داشته است . د رمیان دانشجویان انگلیس رتبه اول و فرانسه رتبه دوم را به عنوان محبوبترین کشورهای میزبان دارا هستند . به طور سنتی دانشگاهها و پس از آنها آکادمی های تعلیم وتربیت و آکادمی های اجتماعی بهترین امکانات را برای جابجایی دانشجویی عرضه می کنند.

ارزیابی تحصیلی

از دانشجویان امتحانات کتبی و شفاهی به عمل می‌آید. امتحانات نهایی بوسیلة هیأت امتحانات برگزار می‌گردد. مدارک دیپلم و پایان‌نامه‌های دکتری برای ارزیابی در نظر گرفته می‌شوند. تفاوت بین امتحانات از طریق قانون تحصیلات اعمال می‌گردد. قوانین و دستوراتی که بر دوره‌های تحصیلی مختلف اعمال می‌شوند، روشن‌کنندة نوع امتحان و تعداد دفعات امتحان در طی دورة تحصیلات می‌باشد. مربی (استاد دانشگاه) تصمیم می‌گیرد که در چه تاریخی از نیم ترم تحصیلی و با چه شیوه و روشی (امتحان کتبی یا شفاهی) دانشجویان ارزیابی گردند.قضاوت در مورد موفقیت دانشجو در یک درس ـ به استثنای دروس نظری ـ بر عهدة استاد می‌باشد. چه در دانشگاهها و چه در دانشگاههای هنر برای هر مقطع تحصیلی امتحان مربوط به آن برگزار می شود: در مقطع کارشناسی امتحان کارشناسی و در مقطع کارشناسی ارشد امتحان کارشناسی ارشد. برای برگزاری این امتحانات در قانون تحصیلات دانشگاهی مصوب سال 1997 سه شکل امتحان پیش بینی شده است:

امتحانات کمیسیونی برای تمام رشته‌ها

امتحانات تخصصی برای هر رشته تخصصی

امتحانات درسی برای هر بخش از دروس تخصصی

کمیته آموزشی در مورد اینکه کدام امتحان یا کدام سیستم در هر رشته تحصیلی استفاده شود تصمیم می گیرد. علاوه بر شرکت در امتحانات کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه یک پایان نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد نیزضرورت دارد. در تحصیلات دوره دکترا، مدرک اصلی اثبات کارایی دانشجو تز دکترا است. تحصیل با پشت سر گذاشتن امتحان شفاهی دوره دکترا پایان می یابد. برای نظام امتحانی در مدارس عالی حرفه ای مقررات مرکزی خاصی وجود ندارد. هر دوره آموزشی در مدارس عالی فنی ترتیب امتحانی خاص خود را دارد. تحصیل در تمام رشته های مدارس عالی فنی با انجام امتحان لیسانس پایان می یابد. این امتحان از یک پایان نامه و یک امتحان کمیسیونی تشکیل می شود. اساساٌ امکان تکرار هر امتحان که توسط یک ممتحن برگزار می شود برای هر دانشجو تا سه بار و در هر امتحان که توسط یک کمیته برگزار می شود دوبار است. پس از مرحله دوم تحصیلی، یکبار تمدید اضافه بر تعداد پیشین امتحانات مجاز خواهد  بود. در رشته های هنر امتحانات دیپلم را می توان تا سه مرتبه تکرار نمود.قبول نشدن در آخرین دور مجاز امتحانات باعث محرومیت از تحصیل می شود. ادامه تحصیل یا شروع به تحصیل مجدد این دانشجو در هیچ یک از دانشگاههای داخلی مجاز نمی باشد اما تغییر رشته در هر زمان امکان پذیر است. پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز امتحانات می تواند همچنین در صورت  احتمال محرومیت از رشته جدید تحصیلی مد نظر قرار گرفته شود.در آکادمی مشاغل اجتماعی اصولا همان درستور العملها، آیین نامه ها و ابلاغیه هایی اعتبار دارند که در مورد مدارس حرفه ای استفاده می شوند. در مورد کارآموزی، دروس عملی و تمرینها فقط دو معیار قضاوتی وجود دارد: «موفقیت آمیز » و یا «بدون موفقیت».

در دروس نظری قضاوت علمی با انجام امتحان شفاهی ( امتحانی در مورد موضوع درس در طول ترم برای درس نظری مذکور) صورت می پذیرد. مقرارت مربوط به این مورد در قوانین آموزشی معین شده اند. تکرار دوباره امتحان شفاهی در صورت عدم موفقیت امکان پذیر است.

در سمینارها و کلاسهای حل تمرین کارآیی دانشجویان به طور مستمر و در طی تمام ترم مورد بررسی قرار می گیرد. (به صورت شفاهی، کتبی و عملی )

امکان اعتراض کتبی به نمره عدم قبولی نیز وجود دارد.در کالج ها اصولا همان دستورالعملها،آیین نامه ها و ابلاغیه هایی اعتبار دارند که در مورد مدارس حرفه ای استفاده می شوند ( قانون آموزشی مدارس، دستورالعملهای مربوط به ارزیابی در مورد کارائی علمی). سوالات امتحانی توسط معلمان معین می شود. از دیگر وظایف معلمان در کالج ها به عمل آوردن امتحانات و ارائه پیشنهاد در مورد سوالات امتحانی در زمینه امتحانات دیپلم کالج ها به شورای مدارس استان است.

قضاوت در مورد کارآیی عملی دانش آموز در هر ترم بر مبنای همکاری وی در کلاس درس و تشخیص کارایی وی از طریق شفاهی، کتبی و عیلی صورت می گیرد. امتحانات شفاهی در مورد مطالب درسی هر ترم می توانند در صورت تمایل دانش آموز و تشخیص معلم به عمل آیند. تکرار این امتحانات شفاهی امکان پذیر نمی باشد. در صورت عدم قبولی و یا عدم ارزیابی در یک ترم، امتحانات شفاهی در ترم بعد به عمل می آیند.

در پایان هر ترم، دانش آموز کارنامه دریافت می کند.

در کالج در پایان دوره تحصیلی امتحان لیسانس به عمل می آید.

در آکادمی های فنی-پزشکی و مامایی برای ارزیابی موفقیت تحصیلی در چهارچوب آموزش نظری در طی زمان تحصیلی امتحاناتی توسط کادر آموزشی ارائه دهنده دروس تخصصی مربوطه برگزار می شوند. در چهارچوب آموزش عملی ارزیابی مداومی در طول ترم به عمل می آید و در پایان هر سال تحصیلی کارنامه صادر می گردد. پس از به اتمام رساندن دوره تحصیلی یک امتحان لیسانس کمیسیونی توسط کمیسیون امتحانات به عمل میآید.

ارزشیابی مدارک تحصیلی

1- مدارک Diplom که با 2 تا 3سال تحصیل، صادره از کلیه کالج ها با هر گرایشی و همچنین تحصیلات نیمه تمام حداقل با گذراندن دوره عمومی دانشگاه ها (Studienabschnitt) به شرط برخورداری از دیپلم دبیرستان "کاردانی" ارزشیابی می شود.

2- مدارکDiplom Ingenieur(FH), Magister(FH), Diplom Ingenieur Magister. Art, Magister که با 3تا 4سال تحصیل (طول دوره اسمی) صادره ازکلیه دانشگاه ها، دانشکده های هنرهای عالی و مدارس عالی فنی، "کارشناسی" ارزشیابی می شود.

3- Diplom Ingenieur, Magister. Art, Magister که با 4تا 5سال تحصیل(طول دوره اسمی) صادره از کلیه دانشگاه ها، دانشکده های هنرهای عالی و در صورت گذراندن پایان نامه، "کارشناسی ارشد پیوسته"ویا باداشتن مدرک کارشناسی "کارشناسی ارشد"ارزشیابی می شود.

4- مدارکDoktor به شرط داشتن مدارک بند های 2و3یا کارشناسی ارشد "دکتری"ارزشیابی می شود.

5- هیچیک از مدارک دانشگاهی که به صورت خصوصی، مکاتبه ای، ترددی و غیر حضوری گرفته شود ارزشیابی نمی شود.

مشاوره تحصیلی

عدم قبولی در آخرین دور مجاز شرکت در امتحان منجر به محرومیت از تحصیل می شود. ادامه تحصیل و یا شروع به تحصیل مجدد (در همان رشته ) در دانشگاههای داخلی مجاز نمی باشد. البته تغییر رشته تحصیلی در هر زمان امکان پذیر است. پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز امتحانات می تواند در امر محرومیت از تحصیل در رشته جدید مد نظر قرار گیرد.هر ترم در صورتی پشت سر گذاشته می شود که توانایی دانشجو در تمامی مواد درسی با توجه به کسب حداقل نمره که در قانون تحصیلی در نظر قرار گرفته شده، مثبت ارزیابی شود. ادامه تحصیل با وجود تعدادی مواد درسی که دارای ارزشیابی منفی ویا عدم ارزیابی بوده اند ممکن خواهد بود. ( جزئیات دستورالعمل ها در قوانین تحصیلی آمده است ). پیش شرط ارزیابی مثبت در یک درس، حضور دانشجو در کلاس، بر طبق حداقل زمان حضور که در قوانین تحصیلی در نظر گرفته شده، می باشد. پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز دوره کارآموزی به وسیله صدور کارنامه گواهی می شود. در صورتیکه دوره کارآموزی با موفقیت پشت سر گذارده نشود، باید با انجام یک شغل تجربی که از نظر ارزشی با کارآموزی برابر باشد تکرار شود.تعدادی از معلمان آکادمی به عنوان مشاور آموزشی در نظر گرفته شده اند. این معلمان در صورت تقاضای دانشجویان در مورد انتخاب واحد، تعیین دوره آموزش و امتحان لیسانس یا مسائل دیگر اطلاعات لازم را در اختیار دانشجویان قرار می دهند.

اشتغال دانشگاهیان

لازمه فارغ التحصیل شدن از یک دانشگاه لزوما مجوز اشتغال را به همراه نخواهد داشت. در صورتیکه برای استخدام در قسمتهای دانشگاهی مجوز قانونی اشتغال لازم باشد، این مجوز به جز در رشته دامپزشکی با یک دوره آموزشی ارتقائی بدست می آید. ( برای مثال در شغلهای پزشکی، دبیری، قضاوت و غیره ) امکان تحصیل به عنوان دانشجوی مهمان، ارتباط با مؤسساتی که در زمینه اشتغال فعالیت می کنند و همچنین کارآموزی تحت نظارت در این مؤسسات، اشتغال فارغ التحصیلان این آکادمی ها را تسهیل می نماید. کار کردن بر روی پروژه های عملی و کارهای تجربی و همچنین کارآموزی اجباری حرفه ای که در زمینه های فنی برای آموزش دانشجویان در نظر گرفته شده، زمینه اشتغال آسانتر فارغ التحصیلان کالج را فراهم می کند. با مطابقت گرایشهای تحصیلی نیازهای روز بخش صنعت، تجربه کاری این فارغ التحصیلان نیز حاصل می شود.با سهمی که تمامی گروههای حرفه ای نامبرده امروزه در چهار چوب تحصیلات دانشگاهی در زمینه آموزش عملی در حوزه مؤسسات درمانی و دیگر گرایشهای مربوط به بهداشت ایفا می کنند، تبدیل دانش نظری آنان به تجربه شغلی و از این طریق ورودشان به دنیای کار ممکن خواهد شد.

گستردگی جغرافیایی مراکز آموزش عالی

از نقطه نظر تاریخی و قدمت دانشگاهها در اتریش، در وین و گراتس متمرکز شده‌اند. در پنج دانشگاه علمی و سه دانشگاه هنر موجود در پایتخت به استثنای چند مورد جزئی کلیة رشته‌های علمی و هنری ارائه می‌شودکه بیش از یک سوم رشته‌های دایر شده می‌شود. براساس رشته‌های ارائه شده و از نظر گستردگی به ترتیب: شهرهای گراتس، سالزبورگ، اینسبروک، لینتس و کلاگن‌فورت یعنی 7 مرکز ایالت از کلیة 9 مرکز ایالت مراکز دانشگاهی به حساب می‌آیند. ارائه و وجود مدارس عالی تخصصی و دوره‌های تحصیلی آن از دانشگاهها گسترده تر و محلی‌تر است.

آمار تحصیلی

تعداد رسمی داشجویان اتریشی پذیرفته شده در دانشگاههای کشور، تا آغاز دهة 90  افزایش یافت و از آن زمان اندکی تنزل یافته است. در ترم زمستانی 2001/2000 تعداد 19117 نفر تحصیلات خود را در یکی از دانشگاههای علمی آغاز کردند. بیشترین استقبال از رشته های ادبیات و علوم طبیعی ( 11277 نفر )، علوم اجتماعی و اقتصادی ( 6175 نفر )، رشته های فنی (4000 نفر )، رشته های حقوق 2348 نفر ) صورت گرفته است. در ترم زمستانی 2001/2000 همچنین 805 نفر در شش دانشگاه هنر مشغول به تحصیل شدند که 59 در صد از این جمعیت از خارج آمده بودند. مجموع تعداد دانشجویان از سال 1970 تقریباً چهار برابر شده است. در ترم زمستانی 2001/2000 در دانشگاههای علمی در مجموع تعداد 234728 دانشجو ثبت نام کردند که از این تعداد 32580 نفر خارجی بوده اند. 221532 نفر (4/94% ) از دانشجویان دانشگاهها دانشجویان عادی و 13292 نفر (5/5 درصد ) دانشجویان خاص بوده اند. درصد زنان از کل دانشجویان 2/51  درصد بوده است. در همین ترم تعداد 6537 نفر در دانشگاههای هنر و تعداد 11700 نفر در مدارس عالی تخصصی ثبت نام کردند. با مقایسة تعداد دانشجویان اتریشی نسبت به جمعیت ساکنین بین 18 تا 26 سال، در صد دانشجویان از این جمعیت رقم 29%  را نشان میدهد. این رقم در طی 20 سال گذشته بصورت مداوم در حدود 10 درصد رشد داشته است. از شرکت کنندگان در کلاسهای درس دانشگاهها ( دانشجویان اتریشی ) در حدود 93% در سنین بین 18 تا 25 سال بوده اند. یکی از اثرات بلند مدت رقم بالای ورود به مدارس عالی در سالهای گذشته رشد تعداد فارغ التحصیلان بوده است. نسبت به بالاترین رقم سال تحصیلی 97-1996  تعداد نخستین و دومین سری فارغ التحصیلان در سال تحصیلی 2000 با رقمی معادل 14933  اندکی تنزل یافته است و از اوایل دهة هشتاد سهم زنان از تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهها رفته رفته افزایش یافته است. در حالیکه سهم زنان فارغ التحصیل در بین سالهای 1980 و 1983 رقم 34%  را نشان میداد، این رقم تا سال تحصیلی 2000/1999 به رقم تقریبی 9/47%  افزایش یافت. بطور میانگین دانشجویان دورة تحصیلی خود را در 14 ترم به اتمام رسانده و فارغ التحصیل می شوند. در اصل دورة تحصیل در دانشگاهها بصورت قانونی بین 4 تا 5 ترم پیش بینی و تنظیم شده است. تنها 8/4%  از دانشجویان تحصیلات خود را در مدت زمان پیش بینی شده به اتمام میرسانند.

تعداد فارغ التحصیلان دانشگاههای  هنر در مجموع ثابت بوده است. در سال تحصیلی 2000/1999 در مجموع 701 دانشجو تحصیلات هنری خود را به پایان رساندند. بخشی از دانشحویان در حین تحصیل بخاطر شاغل بودن به درآمد شخصی متکی هستند. بیش از یک سوم فارغ التحصیلان سال تحصیلی 98/1997 در حین تحصیل بصورت مداوم شاغل بوده اند و 35%  باقی مانده بیشتر در ایام تعطیلات شاغل بوده اند.درصد تحصیلات عالی در میان شاغلان در اتریش 2/7 در صد است ( شاغلان دارای مدارک مدارس عالی نسبت به کل شاغلان )

فارغ التحصیلان دانشگاهها با مسئله و مشکل روز افزون اشتغال مواجه هستند. تعداد فارغ التحصیلان بیکار ثبت شده در مرکز خدمات بازار کار در دهه های گذشته تا سال 97/1996  رو به رشد بود و از آن زمان اندکی از آن کاسته شده است. در مارس سال 2001 تعداد فارغ التحصیلان جویای کار 4020 نفر اعلام گردید.سهم افراد بالای 50سال از این تعداد از تاریخ مارس 1998 کمتر شده است.

نرخ آکادمیهای آموزشی طی سال 2000/1999

آکادمی علوم تربیتی

تعداد مؤسسات: 14، تعداد دانشجویان: 10202

آکادمی علوم تربیتی حرفه ای و شغلی

تعداد مؤسسات: 4، تعداد دانشحویان : 1205

آکادمی آموزشی زراعت و جنگلداری

تعداد مؤسسات: 1، تعداد دانشحویان: 82

آکادمی آموزشی مذهبی

تعداد مؤسسات: 9، تعداد دانشجویان: 806

آکادمی مشاغل خدمات اجتماعی

تعداد مؤسسات: 13، تعداد دانشجویان: 1225

کالج های فنی- حرفه ای

58 کلاس (53 دولتی و 5 خصوصی )، 1340 دانشجو

کالج های بازرگانی

23 کلاس، 482 دانشجو

کالج های مد و صنعت پوشاک

7 کلاس ( 6 دولتی و 1 خصوصی )، 117 دانشجو

کالج های توریسم

27 کلاس، 729 دانشجو

تحقیقات آموزشی

اسناد مربوط به کلیه پروژه های اجرا شده در اتریش در حوزه تحقیقات و توسعه آموزشی، در نشریة دوسالانه ( تحقیقات آموزشی در اتریش ) منتشر می گردد. وضعیت فعلی تحقیقات آموزشی در اتریش بصورت کلی در فعالیت های زیر مشخص می گردد :‌

مشارکت در تحقیقات آموزشی

مشارکتهای بین المللی

اتریش به طور مداوم در پروژه های تحقیقاتی IEA شرکت می کند و نتایج آن در سطح ملی برای اقدامات تضمینی کیفیت آموزشی به کار می روند. همچنین به تازگی نتایج پروژه TIMSS

( دومین پژوهش بین المللی علوم و محاسبات ) که یک پژوهش در مورد مقایسة بین المللی بازده ها و عملکردها بود ؛ منتشر گردید. مدارس بخش دوم مرحلة دوم تعلیمات عمومی در اتریش در پروژة یاد شدة طرحIEAشرکت نمودند. هدف آن ها در این بود که دانش های عمومی و تخصصی مربوطه را ارتقاء بخشند. نتایج به دست آمده برای این بخش آموزشی بیشتر منفی بودند. ( بر اساس نتایج مربوطه در بخش آموزش ابتدایی و بخش اول آموزش ثانویه موقعیت اتریش در یک سوم ابتدایی قرار داشت ) ؛ چنانچه در نتیجه – بر اساس یک تجزیه و تحلیل اولیه – تصمیم گرفته شد ؛ اقداماتی برای بهبود ساختار این بخش ها صورت گیرد. در نتیجة یک تجزیه و تحلیل تکمیلی که نتایج تحقیق مقایسه ای بین المللی را به صورت کلی تائید می کرد ؛ در سال تحصیلی 2001/2000 یک تحقیق ابتکاری( بنام IMST2 - نوآوری های جدید در آموزش ریاضیات ؛ علوم و آموزش های فنی ) آغاز گردید که باید بر پایة موفقیت طرح های پروژه ای و نیز استقبال مدارس مربوطه از این طرح در سه سال آینده تحصیلی گسترش و توسعه یابد.

طرح های پژوهشی در چارچوب OECD (سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی)

اتریش در طرح پژوهش OECD نیز شرکت می کند ؛ که در آن با کمک ابزار پژوهش شناخته شده بین المللی، هر سه سال بازده دانش آموزان 15تا 16 ساله در زمینه های خواندن ؛ ریاضیات و علوم طبیعی مورد سنجش قرار می گیرد. سایر کاربردهای این ابزار پژوهشی و نیز نتایج مقایسه بین المللی در این طرح مشابه طرح هایTIMSS وPOP3  می باشد. اتریش همچنین در چارچوب پروژةCERI  (مرکز تحقیق و نوآوری آموزشی) متعلق به OCED در پژوهش های مختلفی شرکت دارد. این فعالیت های پژوهشی بر حول موضوعاتی چون خود مختاری و استقلال مدارس ؛ کیفیت آموزش و مدرسه و مسائل اقتصادی آموزشی متمرکز شده اند. سمینارهای منطقه ایOECD/CERI برای کشورهای آلمانی زبان در دورة زمانی متوالی 99/97/1995 به موضوع ( یادگیری در جامعه ای باز و پویا ) پرداخته اند و کانون این تحقیق در سالهای مذکور به ترتیب به سمت نقش مدرسه ؛ به سمت نقشها و وظایف نوین برای مدیریت مدارس و نظارت بر مدارس و نیز راه بردهای جدید کنترل منظم گرایش یافته است. پژوهش های تحقیقی در چارچوب برنامه های اتحادیه اروپا نیز اجرا می شوند : توسعه پتانسیل نیروی انسانی ؛ فاکتورهای هدایت کننده ؛ بهبود مبانی علمی، اقتصادی واجتماعی در همکاری با سایر کشورهای اتحادیه اروپا (EU). حمایت های مالی این پروژه ها از سوی منابع متفاوتی صورت می گیرد. پروژه های بزرگ (IEA) تا حد زیادی از جانب صندوق پژوهشی اتریش و اکثر پروژه های دیگر تقریبا به صورت کامل از جانب وزارت آموزش ؛ علوم و فرهنگ مورد حمایت مالی قرار می گیرند. اجرای پروژه ها بخشی توسط موسسات و یا گروه های پژوهشی دانشگاهی و بخشی نیز توسط مرکز توسعه آموزشی (ZSE) صورت می‌گیرد.

فعالیت های تحقیقی- آموزشی در سطح ملی

بخش بزرگی از تحقیقات آموزشی به موضوعاتی همچون گسترش استقلال مدارس ؛ اقتصاد آموزشی(توسعه مدل های اقتصادی ؛ رشد تعداد دانش آموزان ؛ تاًمین مالی آموزش و تاًمین مالی مدارس ؛ تجزیه و تحلیل مخارج و هزینه ها )، رسانه‌ها و تکنولوژی‌های نوین، آموزش مؤثر در عرصه‌های زندگی و تضمین کیفیت آموزشی، تعلق دارد که در سال‌های خیر دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای شده‌اند. پروژةQ.I.S (کیفیت در مدارس ) که در ماه سپتامبر 1996 آغاز گردیده از پائیز سال 1999 در آدرس اینترنتی(http://ww.q.is.at در دسترس قرار دارد.

در راستای توسعه کیفی در مدارس، کشور اتریش در سال تحصیلی 98/1997 با 5 مدرسه در پروژة اتحادیة اروپا (EU) بنام (ارزیابی کیفیت آموزش و مدرسه) شرکت نمود. هدف این پروژه روشن نمودن لزوم و مزیت‌های ارزیابی کیفی برای تمام مراجع تصمیم‌گیری سیاست آموزشی و فعالان حوزه آموزش و نیز گسترش همکاری‌ها و تبادل اطلاعات و تجربیات در داخل اتحادیه اروپا بود. این پروژه به تازگی به پایان رسیده است و با دقت در نتایج، نکات مثبتی بچشم می‌خورد که از یک سو تجربیات بین‌المللی کسب شده مثبت ارزیابی می‌گردد و از سوی دیگر بعنوان یکی از ابتکارات در اتحادیه اروپا برای توسعه پروژه‌های شاخص اروپایی به شمار می‌رود (که از جانب ریاست دولت اتریش نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت).

فعالیت‌ها در این زمینه به شدت ادامه دارد. در تاریخ ژوئن 2000 درکنفرانس عمومی وزارت آموزش سندی مرتبط در این زمینه ارائه گردید. تاکنون در نتیجه این ابتکارات کشور اتریش، از جانب اتحادیه اروپا ابتکارات کیفی متعددی اجرا گردیده‌اند. یک نقطه عطف موضوعی که پروژه‌های آموزشی بسیاری در حال حاضر حول این محور در جریانند و یا در حال برنامه‌ریزی هستند؛ موضوع ارزیابی سیستم آموزشی بطورکلی و جامع است (بعنوان مثال چشم‌انداز سیستم آموزشی). در این زمینه در حال حاضر مسئله اصلی مورد بحث در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا این است که نسبت هزینه‌های بالای دولت در بخش آموزش با بازده این بخش در چه سطحی قرار دارد و چگونه میتوان این امکانات مادی را بصورت اقتصادی‌تر و موثرتری بکار گرفت. علاوه بر این چالش‌های مورد نقد در توسعه آموزش، در چارچوب طرح‌های بزرگ نظرسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. بعنوان مثال می‌توان از نظرسنجی‌های یک موسسه تحقیقاتی نظرسنجی (که به صورت دوره‌ای صورت می‌گیرد) درباره دیدگاه‌ها و طرح مشکلات مردم در بخش آموزش (رضایت از خدمات ارائه شده؛ وجهه شغل معلمی؛ سطح آگاهی‌ها در مورد توسعه‌های مهم صورت گرفته در بخش آموزش و غیره) نام برد. که در آن در قالب متغیر و متفاوت موضوعات و چالش‌های موجود در جدیدترین بخش‌ها مشخص می‌گردند. تحقیقات آموزشی در بخش مدارس عالی بصورت مجزا در موسسات دانشگاهی مرتبط با رشته‌های مورد تحقیق، در دانشگاه سابق علوم آموزشی و تربیتی کلاگن فورت و مؤسسات علمی - آموزشی سازمان های اجتماعی انجام می پذیرد.

چارچوب اروپایی بخش آموزش

ابتکار الحاق ابعاد اروپایی آموزش در برنامه های آموزشی

قانون بنیادی آموزش اتریش یعنی  قانون برنامه ریزی آموزشی ؛ در بند 2 ( وظایف مدارس اتریش ) از وابستگی اروپایی تعریف و تمجید می کند : آنها ( جوانان ) باید به این اظهار نظر مستقل و فهم اجتماعی برسند که تفکرات سیاسی و جهان بینی های دیگران را با دید باز بپذیرند و قادر به سهیم شدن در زندگی اقتصادی و فرهنگی اتریش ؛ اروپا و کل جهان باشند و در اجرای وظایف صلح دوستانه و بشر دوستانه نسبت به کل بشریت همکاری داشته باشند. بعد اروپایی قضیه از طریق اصل آموزشی ( آموزش و پرورش سیاسی ) در تمامی دروس جریان پیدا کرد. محتوای بخشنامه مربوط بدین شرح است : عمده هدف آموزش و پرورش سیاسی عبارتست از تربیت کودکان برای آگاهی یافتن از اتریشی با بنیان دموکراتیک ؛ تفکر اروپایی و صراحت جهانی که از درک و فهم نسبت به مشکلات موجود بشریت ناشی می شود. در برنامه های آموزشی دروسی مانند جغرافی و تاریخ وضعیت حاضر یکپارچگی اروپا مورد توجه قرار گرفته است. از این رو بعد اروپایی آموزش در برنامه آموزشی امروزه درس جغرافی و اقتصاد کلاس هشتم در مجموعه ای به این نام تدریس می گردد. ( اروپای ما )

عناوین سرفصل های این درس عبارتند از : آشنایی با تنوع جغرافیایی اروپا به کمک عکس و نقشه

- جمع آوری و استفاده از اطلاعات جغرافیایی و اقتصادی مربوط به نقاط و کشورهای مختلف اروپا بدست آوردن صراحت در مقابله با مشکلات موجود در اروپا به عنوان مشکلات اتریشی و اروپایی

- مناظر دیدنی اروپا

- زندگی در شرایط متفاوت سیاسی ؛ اجتماعی و اقتصادی اروپا

مشارکتهای بین مدرسه ای و مبادله دانش آموز

در سال های گذشته مبادله دانش آموزان  و مبادلة نوجوانان و نیز پروژه های دانش آموزی بین المللی و گردهمایی های جوانان از رشد زیادی برخوردار شده اند. در اصل این امر در سایه اقتصاد بین المللی ؛ سادگی و راحتی در امکانات فنی ( بعنوان مثال هزینه پائین حمل و نقل ) و تکنولوژیهای نوین ارتباطی تاثیر گذار بوده است.کشورهای اروپایی روز بروز یکدیگر نزدیکتر می شوند بخصوص با باز شدن مرزهای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی این روند یکپارچگی سریعتر شده است. تماسها و روابط روبه رشد بین ملتها و فرهنگها نه تنها موجب بین المللی شدن و جهانی شدن آموزش و پرورش میشود بلکه باعث تعامل بین فرهنگها و شناخت فرهنگها می شود. رشد آگاهی ها در مورد تاثیر متقابل فرهنگ یک ملت با سایر فرهنگها ؛ نسبی دانستن فرهنگ خودی و خود محوری ؛ غلبه بر ترس از دیگران و رشد قدرت و توانایی عمل کردن در شرایط ترکیب فرهنگها ( زندگی در شرایط اختلاط فرهنگها ).

وزارت آموزش ؛ علوم و فرهنگ اتریش دفاتر خدماتی را و تعاونی برای معلمان ؛ اولیاء و دانش آموزانی که علاقمند به مشارکت های بین مدرسه ای و برنامه های تبادلات دانش آموزی هستند، دایر کرده است. با توجه به نیازها امکانات متنوعی در حوزه روابط بین المللی ارائه می شوند.

مبادله کلاسی دانش آموزان

دستور العمل تشکیل کلاس های اتریش، تعداد معینی از روزها را برای تشکیل چنین دوره های چند روزه ای پیش بینی کرده است. بعنوان مثال در مقطع کلاس پنجم تا کلاس هشتم دوره های چند روزه را تا نسبت حداکثر 28 روز کاری می توان تشکیل داد. در کلاس های نهم تا دوازدهم ( یا سیزدهم )به ازای هر سال6 روز کاری پیش بینی شده است. شرکت کردن 70 درصد دانش آموزان کلاس اجباری است. اگر این مقدار کفایت نکرد ؛ بخصوص در مورد شرکت در برنامه های اتحادیه اروپایی ؛ اولیای درجه یک مدرسه می توانند در چارچوب امکانات مالی و پرسنلی موجود از کلاس نهم با افزایش این مقدارتا 15 روز کاری موافقت کنند. تصمیم گیری درباره هدف ؛ محتوا ؛ مدت و دستور العملهای اجرایی دوره های چند روزه، وظیفه کمیسیون اجتماعی مدرسه ( شورای کلاس و شورای مدرسه ) می باشد. به عبارت دیگر مدرسه بطور مستقل تصمیم می گیرد چه برنامه هایی را اجرا کند ( بعنوان مثال هفته های ورزشی ؛ هفته های تحقیقاتی و یا مبادله دانش آموز ).

مدارس بسیاری مبادله دانش آموز را با هدف بهبود آشنایی دانش آموزان با زبان کشورهایی که در اتریش تدریس می شود انجام می دهند. دانش آموزان اتریشی در کلاس های درس کشور میزبان شرکت می کنند و با خانواده های آنان زندگی می کنند. پس از آن دانش آموزان مدرسه شریک در آن کشور، میهمان  همکلاسی های اتریشی خود خواهند بود. این نوع مبادله دانش آموزان غالبا ( به دلیل کمبود تعداد دانش آموزان شریک ) به صورت یک طرفه صورت می گیرد. نوع دیگری از اقامت در خارج به صورت کلاسی ( هفته فشرده زبان ) است که در آن اجرای پروژه ای را که در اتریش پایه ریزی شده است، به مدت یک هفته در کشور دیگر و به زبان خارجی ارائه می دهند و دامش آموزان با خانواده های محلی زندگی می کنند.

همکاریهای دانش آموزی

تعداد روز افزونی از دانش آموزان اتریشی برای تبادل اطلاعات ( بعنوان مثال درباره فرهنگ خودی و یا موضوعات ویژه ای همچون حفظ محیط زیست ) مشغول برقراری ارتباطات طولانی ( یکساله و بیشتر ) با مدارس خارجی هستند. بواسطه همکاری های بین مدرسه ای به مرکز بین المللی فرهنگها ماموریت داده شد تا بعنوان مرکز اطلاعاتی ؛ مشاوره ای و خدماتی در خدمت معلمین علاقمند باشد. از سال 1990 علاقه شدیدی برای برقراری همکاری های بین مدرسه ای با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ایجاد شده است. این اقدامات از جانب وزارت آموزش ؛ علوم و فرهنگ از نظر مالی نیز حمایت می شوند. فعالیت های مبادلاتی اکثراً به صورت هفته های تحقیقی انجام می شوند. در این مورد، کیفیت آموزش در روابط مدرسه ای بین المللی باید در صدر توجه  قرار گیرد. بنا براین برنامه های دید و بازدید ؛ برنامه های ورزشی مشترک و غیره باید فعالیت های مشترک درسی بیشتری را با محتوای یاد گیری و آموزش بین تمدن ها و فرهنگها باعث شود. پروژه های آموزشی اروپایی در چارچوب برنامه (Comenius)  از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

مبادله انفرادی دانش آموز

در این حوزه وزارت آموزش ؛ علوم و فرهنگ با سازمان هایی که برنامه های مختلفی را ارائه می دهند همکاری می کند. در این طرح دانش آموزان سنین 15 تا18 سال امکان می یابند برای مدتی ( سه ماه – یک ترم – یک سال ) به مدرسه ای در خارج بروند. دورة مدرسة زبان خارجی که حداقل 5 ماه و حداکثر یک سال به طول می انجامد در اتریش بعنوان یکی از دوران موفق تحصیلی بحساب می آید ( البته برگزاری امتحانات اجباری نیست ) بعنوان مثال در اتریش برنامه های زیر ارائه می شوند :

برنامه سفر خارجی یا سفر سالیانه امکان تحصیل در یک مدرسه عالی بمدت یک سال را در یکی از 55 کشور اروپایی و غیر اروپایی فراهم می کند. شرکت کنندگان در این برنامه در این مدت نزد خانواده هایی در کشور میزبان زندگی می کنند. در چارچوب برنامه های نیم سالی دانش آموزان میبایست در مدت بین ماه های از ژانویه تا جولای و یا از جولای تا ژانویه در یکی از کشورهای نیمکره جنوبی به مدرسه بروند و در این مدت نزد خانواده ای در کشور میزبان زندگی کنند. در چارچوب برنامه های ثلثی، دانش آموزان اتریشی یک ثلث از سال تحصیلی ( سه ماه ) را به مدرسه ای در یک کشور اروپایی دیگر می روند و نزد خانواده ای در آن کشور زندگی می کنند. دانش آموزان خارجی نیز برای همین منظور به مدت سه ماه به اتریش می آیند. وزارت آموزش ؛ علوم و فرهنگ از برنامه های تبادل دانش آموزی با اطلاع رسانی حمایت میکند،  همچنین این وزارت خانه شرکت کنندگان در این طرح را که خانواده هایشان توانایی پرداخت کلیه هزینه های برنامه را ندارند مورد حمایت مالی قرار می دهد. دانش آموزان بسیاری برای تقویت زبان های خارجی خود مدت 2تا 3 هفته را در کشورهایی همچون انگلستان ؛ ایرلند ؛ فرانسه ؛ اسپانیا یا ایتالیا می گذرانند. در این مدت آن ها معمولا یک دوره زبان را می گذ انند و یا در خوابگاه و یا با پرداخت هزینه نزد خانواده های میزبان زندگی می کنند. این نوع از ارتباطات شخصی نیز توسط سازمان های خصوصی انجام می پذیرد. به دستور وزارت آموزش ؛ علوم و فرهنگ وظیفه ایجاد ارتباطات برای دوستیهای نامه ای به عهده مرکز بین المللی تمدنها گذارده شده است. برای تغییر این مبادلات از سطح ارتباطات موقتی و کوتاه مدت به همکاری های دنباله دار و مداوم و با کیفیت و فراتر از مرزها وزارت آموزش ؛ علوم و فرهنگ ابتکار بخرج داد و پروژه های تحقیقاتی ابتدایی را ایجاد کرد که برای مدرسه ها نوعی راهبر و راهنما بحساب می آیند.

فعالیت های اروپایی در چارچوب آموزش و ادامه تحصیل معلمین

درحال حاضر همکاری های دو جانبه متعددی میان اتریش با کشورهای اروپایی دیگر بخصوص دولتها و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در حال انجام است. معلمان این کشورها می توانند در دوره های آموزشی تکمیلی در اتریش شرکت کنند. علاوه بر این در صورت درخواست، امکان برگزاری دوره های آموزشی مقطعی در اتریش و یا کشورهای مذکور و با شرکت اساتید اتریشی وجود دارد. اتریش بعنوان یکی از اعضای شورای اروپا در برنامه بورسیه معلمانCDCC شرکت دارد. در چارچوب این برنامه، معلمان از سایر کشورهای عضو طرح در برنامه های کوتاه مدت آموزش تکمیلی معلمان در اتریش شرکت می کنند. در مقابل معلمان اتریشی در دوره هایی که شورای اروپا در سایر کشورهای عضو طرح برگزار می کند شرکت می کنند. در راستای آموزش تکمیلی معلمان در اتریش، سطح گسترده ای از برنامه ها و دوره ها در سطح اروپایی برگزار می شود. بر پایه قراردادهای دو جانبه فرهنگی، اتریش مدتهاست که علاوه بر تبادل معلم ( با کشورهای انگلستان و فرانسه )، همچنین تبادل گسترده دستیاران زبانی ( با کشورهای انگلستان، فرانسه، ایتالیا،کرواسی،اسپانیا، ایرلند و روسیه ) را صورت می دهد.

مشارکت اتریش در طرح سقراط (SOKRATES)

روند شرکت و عضویت اتریش در طرح های سقراط و اراسموس(ERASMUS)

طرح های اراسموس : از تاریخ اول نوامبر 2000 برای سال تحصیلی 2002-2001 مجموعا 83 درخواست بشرح زیر شرکت در قرارداد طرح مدارس عالی ( اراسموس ) صادر شد :

12 درخواست از دانشگاه ها بود، 6 درخواست از دانشگاه های هند، 15 درخواست از مدارس عالی تخصصی، 19 درخواست از آکادمی های بخش بهداشت ( آکادمی های فنی – پزشکی و نیز    آکادمی های مامائی )، 14 درخواست از آکادمی های آموزشی تربیتی، 4 درخواست از آکادمی های آموزش حرفه ای، 3 درخواست از آکادمی های آموزشی مذهبی (‌در مجموع 31 درخواست از آکادمی های آموزش و تربیت معلم )، 7 درخواست از آکادمی های مشاغل اجتماعی،   3 درخواست از سایر موسسات. کلیه 83 درخواست رسیده پذیرفته شده اند.

5 درخواست از 83 درخواست برای اولین بار بوده اند.

طرح ECTS (سیستم اروپایی سنجش کارکردهای آموزشی)

طرح ECTS   در اتریش با علاقه شدیدی روبرو شد. در مجموع 50 موسسه برای شدن به طرح ECTS   درخواست کمک مالی کردند. 45 موسسه در طرح ECTS  پذیرفته شدند ( درصد پذیرش 90 درصد )

در سطح اروپا : از 30 کشور مجاز به شرکت در طرح سقراط در مجموع 911 طرح به   ECTS  وارد شدند و 751 طرح از آن میان پذیرفته شد ند. سهم اتریش از طرح های پذیرفته شده 7/6 درصد   می باشد.

طرح PROG (گسترش برنامه آموزشی )

- در اتریش در مجموع 9 درخواست برنامه آموزشی صادر شدند. از این بین 7 درخواست مورد موافقت واقع شدند ( درصد پذیرش 8/77 درصد )

در سطح اروپا : از 30 کشور مجاز به شرکت در طرح سقراط در مجموع 72 درخواست طرح    PROG  صادر شد که 29 تای آن پذیرفته شدند. سهم اتریش از طرح های پذیرفته شده 1/24 درصد بوده است.

آمار PROG:

مؤسسه

تعداد در خواست

تعداد درخواست پذیرفته شده

دانشگاه ها

2

2

دانشگاه های هنر

1

0

مدارس عالی تخصصی

0

0

آکادمی های تربیتیآکادمی های شغلی تربیتیآکادمی های دینی - تربیتی

6

5

آکادمیک های مشاغل اجتماعی

0

0

آکادمیک های مشاغل بهداشتی

0

0

طرح Module

از موسسات اتریشی 2 درخواست برای  طرح Module رسیده است. یکی از این دو درخواست پذیرفته شده است. ( 50 درصد پذیرفته شده )

آمار Module (MOD) :

مؤسسه

تعداد در خواست

تعداد درخواست پذیرفته شده

دانشگاه ها

0

0

دانشگاه های هنر

0

0

مدارس عالی تخصصی

1

0

آکادمی های تربیتیآکادمی های شغلی تربیتیآکادمی های دینی - تربیتی

1

1

آکادمیک های مشاغل اجتماعی

0

0

آکادمیک های مشاغل بهداشتی

0

0

در سطح اروپا : از 30 کشور مجاز به شرکت در طرح سقراط مجموعا 68 MOD درخواست شده و از این میان 21 MOD پذیرفته و مورد موافقت واقع شدند. سهم اتریش از درخواست های پذیرفته شده 7/4 درصد بوده است.

پروژه های سمیناری

موسسات اتریشی مجموعا 2 بار درخواست پروژه های همایشی کردند. یکی از این دو درخواست پذیرفته شده است. ( درصد پذیرش 50 درصد )

آمار DISS:

مؤسسه

تعداد در خواست

تعداد درخواست پذیرفته شده

دانشگاه ها

1

0

دانشگاه های هنر

0

0

مدارس عالی تخصصی

0

0

آکادمی های تربیتیآکادمی های شغلی تربیتیآکادمی های دینی - تربیتی

1

1

آکادمیک های مشاغل اجتماعی

0

0

آکادمیک های مشاغل بهداشتی

0

0

در سطح اروپا : از 30 کشور مجاز به شرکت در طرح سقراط در مجموع 27 درخواست طرح های همایشی شد که از میان آن ها 13 طرح پذیرفته و مورد موافقت واقع شدند. سهم اتریش ازطرح های قبول شده 6/7 درصد بوده است.

آمار IP:

مؤسسه

تعداد در خواست

تعداد درخواست پذیرفته شده

دانشگاه ها

9

6

دانشگاه های هنر

1

0

مدارس عالی تخصصی

2

1

آکادمی های تربیتیآکادمی های شغلی تربیتیآکادمی های دینی - تربیتی

12

10

آکادمیک های مشاغل اجتماعی

2

2

آکادمیک های مشاغل بهداشتی

0

0

برنامه های فشرده (IP)

در اتریش در مجموع 26 درخواست و دوره های فشرده صادر شدند.

از این میان 19 طرح مورد موافقت واقع شدند. ( درصد پذیرش 73 درصد )

در سطح اروپا : از 30 کشور مجاز به شرکت در طرح سقراط در مجموع 262 درخواست دوره‌های فشرده (IP) صادر شده که از آن میان با 163 طرح موافقت شده است. سهم اتریش از طرح های پذیرفته شده 6/11 درصد بوده است.

مساعدت‌های انتقالی ( اراسموس )

انتقال دانشجو : از سال تحصیلی 93/1992 به بعد مساعدت‌های انتقال دانشجو با استقبال گسترده‌ای روبرو شدند. برای سال 2002/2001 نیز انتظار رشد این درخواست‌ها می‌رود. کشورهایی که بیشترین درخواست‌ها را برای انتقال کرده‌اند، به ترتیب انگلستان و فرانسه هستند. بطور معمول و سنتی طلایه‌دار این حرکت دانشگاه‌ها بوده‌اند و آکادمی‌های آموزشی - تربیتی و مشاغل اجتماعی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

انتقال اساتید : مدارس عالی رفته رفته سهم بیشتری از مساعدت‌های انتقال در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهند. 447 استاد دانشگاه در سایر مدارس عالی شریک کلاس تشکیل داده‌اند. از این میان 320 معلم از بخش آکادمی‌های آموزشی و آکادمی‌های مشاغل اجتماعی‌ بوده‌اند.

طرح مینوس (COMENIUS)

از سال 1995 تعداد 565 طرح (درخواست جدید) با مشارکت اتریش در چارچوب طرح  Comenius1 صادر شده‌اند. برای سال تحصیلی 2002/2001 در مجموع با 372 طرح Comenius1 جهت کمک مالی موافقت شده است (155 طرح جدید و 217 درخواست تمدید مدت طرح). اکثر این پروژه ها دارای برنامه‌ریزی 3ساله هستند و روی موضوعات مختلفی کار می‌کنند؛ مانند هویت منطقه‌ای؛ میراث فرهنگی؛ محیط زیست؛ شهروند فعال اتحادیه اروپا و یا گذر مدرسه ـ اقتصاد.

از سال 2001 همچنین پروژه‌های سابق Lingua-E در طرح Comenius1 ادغام شدند. در سال تحصیلی 2002/2001 با حمایت مالی 15 طرح زبان‌های خارجی موافقت شده است.

نوع جدیدی از پروژه‌ها به تازگی در طرح Comenius1 داخل شده‌اند که طرح‌های گسترش مدارس می‌باشند؛ و در سال 2002/2001 برای نخستین بار تعداد 30 طرح از این نوع مورد  موافقت جهت کمک مالی قرار گرفتند. علاوه بر این در دوره اول طرح سقراط تعداد 1534 فعالیت جنبشی (بازدیدهای علمی؛ مبادله معلمان و دوره‌های کارگاهی) درخواست شده‌اند. از آگوست 2001 این درخواست‌ها بعنوان بخشی از روند صدور درخواست پروژه بحساب آمده و بصورت مجزا مورد موافقت واقع نمی‌شوند. برای آماده‌سازی درخواست‌ها از شروع طرح سقراط تعداد 1027 دیدار آماده‌سازی مورد موافقت واقع شده‌اند.

طرح Comenius (پروژه‌های اشتراکی)

در سال 2001 در مجموع تعداد 25 درخواست طرح که با همکاری موسسات اتریشی و یا با مشارکت موسسات اتریشی و سایر کشورها صورت گرفته در بروکسل تنظیم شدند. از این میان 14 طرح مورد موافقت کمیسیون اروپا برای حمایت مالی قرار گرفتند. در کل اروپا تعداد 135 درخواست تنظیم شد که با 80 طرح از این میان موافقت جهت حمایت مالی صورت گرفت.

طرح Comenius2.2.c.1 (دوره‌های تکمیلی عمومی) :

از آغاز طرح در تاریخ اول مارس 2001 تعداد 51 نفر درخواست سوبسید برای برگزاری دوره‌های تکمیلی عمومی کرده‌اند. پس از بررسی شایستگی درخواست کننده‌ها تنها یک مورد مورد قبول واقع نگردید. میزان سوبسیدها و کمک‌ها شامل 100 درصد هزینه‌های سفر؛ 50 درصد هزینه‌های برگزاری دوره و نیز مبلغی برای هر روز که بر اساس جدول موجود محاسبه می‌شود می‌گردد.

طرح Comenius2.2.c.2 :

تا تاریخ اول مارس 2001 تعداد 134 نفر برای دریافت شهریه جهت شرکت در حوزه زبانهای خارجی درخواست نموده‌اند. از آن میان به درخواست 121 نفر شهریه تعلق گرفت. این شهریه شامل 100% هزینه سفر، 50% هزینه دوره و مبلغی بابت شرکت در دوره‌ها و اقامت می‌گردید. همچون گذشته زبانهای انگلیسی و فرانسه بیشترین گروه‌های زبانی مقصد بوده‌اند.

طرح Comenius2.2.B (دستیاران زبانی) :

در تاریخ اول مارس 2001 تعداد 37 دستیار برای شرکت در این برنامه در سال تحصیلی 2002-2001 درخواست کرده‌اند. بر اساس بودجه موجود 21 نفر می‌توانستند برای این دوره اعزام شوند و 35 مدرسه اتریشی دارای یکی از دستیاران شرکت کننده در طرح می‌شدند. دستیاران اعزام شده به مدارس اتریش بیشتر از کشورهای اروپای شرقی بوده‌اند. در تقسیم معلمان اتریشی در بین کشورهای متعهد سعی در ایجاد اعتدال شده است.

طرح Comenius3 (شبکه‌های موضوعی) :

در دور اول روند دو مرحله‌ای طرح Comenius3 (شبکه‌های موضوعی) از تاریخ اول نوامبر سال 2000 تعداد 110 پیش درخواست در سطح اروپا صادر شدند که 31 تای آنها به مرحله نهایی راه یافتند. در آخر 11 درخواست مورد پذیرش واقع شدند و 4 درخواست در لیست انتظار قرار دارند. اتریش دو شبکه را هدایت می‌کند (شبکه SAB/MBT توسط جمعیت اقتصاد ملی ایالت اشتایر مارک در گراتس {مجموع سرمایه –254993 یورو} و شبکه BARFIE توسط مرکز رسانه‌ای و کتابخانه‌ای ادبیات کودک و نوجوان در وین با سرمایه ـ319603 یورو؛ علاوه بر این اتریش در چهار شبکه دیگر بعنوان شریک عضو می‌باشد. اولین شبکه موجود در لیست انتظار نیز توسط اتریش هدایت می‌گردد.

طرح تدوین و فراگیری زبان LINGUA

هنگام اجرای مرحله دوم طرح SOKRATES حوزه طرح LINGUA به دو بخش و حوزه تقسیم گردیده است. هدف کلی این طرح گسترش و توسعه تنوع زبانی در محدوده اتحادیه اروپا، بهبود کیفیت در حوزه آموزش و فراگیری زبانهای خارجی و همچنین ایجاد زمینه راهیابی به مسیرهای آموزش زبان بصورت ساده و دائمی می‌باشد. در دو مرحله درخواست وارد شده در بخش LINGUA 1 سه پروژه با مشارکت اتریشی‌ها در هر کدام و در بخش LINGUA 2 دو پروژه که یک سوی مشارکت آن اتریشی است، مورد موافقت قرار گرفتند.

پروژه‌های ARION و EURYDICE

اطلاعات آموزشی در اروپا

اروپا از ژانویه سال 1993 در طرح  ARION مربوط به اقامت‌های آموزشی برای متخصصان و کارشناسان آموزشی و طرح EURYDICE مربوط به شبکه اطلاع‌رسانی آموزشی شرکت جسته است. از آن تاریخ در هر ایالتی تعدادی هماهنگ کننده معرفی می‌شوند که مسئول معرفی شرکت‌کنندگان طرح ARION و یا پخش نشریات EURYDICE در سطح آن ایالت می‌باشند. سالیانه یکبار همایشی بین نمایندگان ملی اتریش در طرح و هماهنگ کننده‌های ایالت‌ها برگزار می‌گردد که در آن اقدامات بعدی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و همکاری‌های تکمیلی متقابل برای اجرای این دو برنامه از طرح سقراط در بخش آموزش اتریش دنبال می‌شوند. اطلاعات مربوط به طرح EURYDICE (نشریات، بانک‌های اطلاعاتی EURYBASE درباره سیستم آموزشی اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه آزاد تجاری اروپا (EFTA)، کشورهای بازار مشترک اروپا (EWR) و کشورهای عضو سیستم آموزشی دایره‌المعارف اروپا) و نیز مربوط به طرح  ARION  در اینترنت موجود است (آدرس : (http://www.schule.at سایت اینترنتی schule.at مخصوص اهداف معلمان اتریشی ایجاد گردیده است. مرکز EURYDICE در اتریش علاوه بر موارد مذکور، به جمع‌آوری اطلاعات و پاسخگویی به سوال وزارتخانه‌های مرتبط با امر آموزش و نیز کارشناسان آموزشی داخل و خارج کشور می‌پردازد. در اتریش بطور متوسط سالانه 4 همایش اقامت‌های آموزشی در ایالت‌ها برگزار می‌شود و هر بار 50 کارشناس آموزشی برای دوره‌های اقامتی آموزشی ARION به کشورهای دیگر اروپایی اعزام می‌شوند.

مشارکت اتریش دربرنامه اجرایی لئوناردوداوینچی2

از تاریخ اول ژانویه 2000 طرح اجرایی اروپایی لئوناردو داوینچی 2 در امر آموزش حرفه‌ای دوره دوم خود (از سال 2000 تا سال 2006) را تجربه کرد. پس از مشورت با پارلمان اروپا این طرح در تاریخ 26 آوریل 1999 توسط شورای وزیران بطور رسمی پذیرفته شد. (و در تاریخ 11 ژولای 1999 در روزنامه رسمی شماره 146 و در صفحه 33 بچاپ رسید). طرح لئوناردو داوینچی 2، مانند مرحله اول که از سال 1995 تا 1999 صورت گرفت (و لئوناردو داوینچی 1) نام داشت؛ کمک به جوامع برای سیاست آموزش حرفه‌ای بوده، چنانچه در پیمان ماستریخت در سال 1992 مورد درخواست واقع شده بود و تکیه بر اصل 127 پیمان اتحادیه اروپا داشت. این برنامه می‌بایست اقدامات کشورهای عضو را حمایت و تکمیل کند. هدف این برنامه بهبود کیفیت؛ نوآوری و انعکاس قالب اروپایی در سیستم‌های آموزش حرفه‌ای و کارآموزی حرفه‌ای با همکاری فرامرزی می‌باشد. در این برنامه درکنار 15 کشور اتحادیه اروپا و 3 کشور بازار مشترک اروپا (لیختن اشتاین؛ ایسلند؛ نروژ) همچنین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شامل (مجارستان، رومانی، جمهوری چک، لهستان، اسلواکی، بلغارستان، اسلوونی، استونی، لتونی، لیتوانی) بهمراه قبرس، مالت و ترکیه در سطح کامل حق مشارکت دارند.بر اساس یک مسابقه در سطح اروپا در قالب همکاری‌های فشرده بین اشخاص مختلف و صاحبان و ارائه‌دهندگان تحصیلات عالی و تکمیلی حرفه‌ای (بعنوان مثال ادارات سازمانی، مدارس حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، شرکای اجتماعی، کارگاه‌های آموزشی، موسسات آموزشی، انستیتوهای تحقیقی آموزشی) پروژه‌های نوین و ابتکاری اجرا شدند. بنیاد ملی لئوناردو داوینچی بعنوان مرکز ملی هماهنگی برای طرح جامع لئوناردو داوینچی 1 در دسامبر 1994 بر اساس ابتکار مشترک وزارت آموزش و امور فرهنگی و وزارت علوم، ترافیک و هنر تاسیس شد و در تاریخ اول فوریه 1995 شروع بکار کرد. از وظایف این مرکز می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

اداره طرح لئوناردو داوینچی در سطح ملی و داخلی، اجرای دوره‌های لئوناردو داوینچی در سطح ملی و داخلی، اجرای برنامه‌های اطلاع‌رسانی (نشریه لئوناردو؛ خبرنامه؛ همایش‌ها و جلسات اطلاع‌رسانی و غیره)، مشاوره و همکاری در طرح ها و پروژه‌های فردی، اداره امور اجتماعی و انعقاد قراردادها، جمع‌آوری اسناد و ارزیابی پروژه‌های جاری طرح، ایجاد و برقراری ارتباط با مراکز مرتبط با طرح لئوناردو در داخل و خارج از کشور. از سال 1996 روابط عمومی طرح و دفتر طرح لئوناردو با ایجاد یک Homepage آغاز بکار کرد. با مراجعه به آدرس اینترنتیhttp://www.leonardodavinci.at/ می‌توان علاوه بر دسترسی به اطلاعات جامع و اساسی درباره طرح و درخواست شرکت در طرح، از اطلاعات و نکات تازه‌تری درباره همایشها، خلاصه مقالات و طرح‌ها و نیز سایر آدرس‌های مرتبط با طرح مطلع شد. علاوه بر این، در چارچوب آماده‌سازی جهت اعلان پیشنهاد طرح و پروژه، همایش‌های اطلاعاتی (معمولا برای هر رشته همایش خاصی برگزار می‌شود) و کارگاه‌های آموزشی برای حمایت از ارائه‌دهندگان پیشنهاد در طرح برگزار می‌شود. برای طرح لئوناردو داوینچی 2 فقط سه فراخوان جهت ارائه طرح‌ها در سال‌های 2000 – 2002-2004 صورت خواهد گرفت که در آنها تقدم‌ها و اولویت‌های طرح نیز معین خواهد شد. البته طرح‌ها همچون گذشته می‌تواند بصورت سالانه تنظیم شود. مجریان طرح آموزش حرفه‌ای که در ابتدا به آنها اشاره شد، گسترش طرح را مشخص می‌کنند. مجموعه اهداف گوناگونی مطلوب هستند و قرار است با تلاش مجریان پروژه‌ها و نیز مرکز همکاری‌های ملی اتریش اتحادیه‌ای پویا ایجاد شود تا پروژه‌های فرا ملی را اجرا کند و سعی در گسترش نتایج حاصله داشته باشد. طرح لئوناردو داوینچی 2 نیز مانند طرح قبلی خود (لئوناردو داوینچی 1) وظیفه بالا بردن کیفیت آموزش شغلی و حرفه‌ای در کشورهای عضو طرح را دارد تا شانس اشتغال افراد بالا رفته و از محدودیت‌های اجتماعی جلوگیری شود. هدف این طرح حمایت از اتحاد اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا و تقویت قدرت و نیروی شاغل در اقتصاد اروپا می‌باشد. سال 1999 از نگاه اتریش سالی همراه با موققیت و ثبت رکورد بوده و تنها از نظر تعداد طرح‌ها و پیشنهادات ارائه شده سالی قابل توجه است. در قالب برنامه‌های واسطه‌ای و تبادلی برای دانش‌آموزان، کارآموزان، کارگران جوان، دانشجویان و محققان درمجموع 87 طرح و پیشنهاد ارائه شده است (80 طرح در بخش 1 و 7 طرح در بخش 2) که توجه به جایگاه‌های تخصصی مختلف و کشورهای شریک متفاوتی دارند. این تعداد نسبت به سال ما قبل آن رشد 45% را  نشان می‌دهد. پروژه‌های یک بعدی در مقایسه با سال ماقبل خود کمتر ارائه شدند، چرا که تمرکز اصلی پروژه‌ها در سال قبل حول محور فعالیت‌های جنبشی و پویا و پروژه‌های ضربدری می‌چرخید. مهلت ارائه آخرین مرحله از ارائه طرحها تاریخ 23 مارس 1999 بوده است. در مجموع 108 طرح ارسال شدند. علاوه بر 87 طرح واسطه‌ای ـ تبادلی تعداد 4 طرح و پروژه تحقیقی و 17 پروژه ضربدری وجود داشت. درسال 2000 در حدود 1200 نفر در بخش آموزش حرفه‌ای (کارآموز، دانش‌آموز، دانشجو، کارگران جوان، فارغ‌التحصیلان و محققان) در چارچوب 70 پروژه سیار و متحرک امکان اقامت در کشور دیگر و آموزش حرفه‌ای و شغلی را یافتند. در همان سال 60 درخواست پروژه‌های یک بعدی و ساده؛ 60 درخواست پروژه‌های زبان و یک درخواست برای ایجاد گسترش شبکه اطلاع‌رسانی فرا ملی به دبیرخانه ملی طرح ارسال شدند. انتخاب نهایی پروژه‌ها در دسامبر 2000 صورت گرفت. در برنامه جدید به مدت 7 سال نه تنها دوره طرح طولانی‌تر شده، بلکه حمایت‌های مالی به 5/1 میلیارد یورو افزایش یافته است. طرح لئوناردو داوینچی 2، سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: 1- بهبود توانایی‌ها و شایستگی‌های افراد بخصوص جوانان در آموزش‌های اولیه شغلی در کلیه سطوح و رشته‌ها، بخصوص با روش آموزش‌های متناوب، 2- بهبود کیفیت آموزش‌های تکمیلی شغلی و امکان ادامه تحصیل و کسب توانایی‌ها و شایستگی‌های دائمی، 3- گسترش و تقویت همکاری‌ها در آموزش شغلی برای ایجاد جریان نوع‌آوری با توجه به رشد توانایی‌های رقابتی و روح مشارکت و ابتکار.  این اهداف با کمک 5 اقدام فراملی زیر قابل دسترسی می‌باشند: 1- پویایی (برنامه‌های واسطه‌ای و مبادله‌ای) 2- پروژه‌های تحقیقی (رشد خلاقیت و نوع‌آوری و نیز کیفیت) 3- شایستگی‌های زبانی (گسترش شایستگی‌های زبانی و فرهنگی) 4- شبکه‌های اطلاع‌رسانی فراملی (برای مبادله تجارب و مثال‌های عملی) 5- لوازم و امکانات مقایسه (کسب اطلاعات و جزئیات قابل مقایسه با یکدیگر).

همانطور که گفته شد در سال‌های 2000،2002 و 2004 سه فراخوان درباره ارائه طرح‌ها و پیشنهادات اعلام خواهد شد که در آنها اولویت‌های طرح نیز معین خواهد شد. این فراخوان‌ها همچنین حاوی معیارهای گسترش، مقیاس سنجش طرح‌ها و پیشنهادات و نیز انتخاب طرح‌ها برای اقدامات مجزای این طرح می‌باشد. طرح‌های ارسالی با توجه به 3 اصل گزینش می‌شوند:

اصل A برای اقدامات پویایی: در این مرحله طرح‌های موجود در سطح ملی در هر کشور و بصورت غیر متحرک انتخاب وگزینش می‌شوند.

اصل B برای اقدامات پروژه‌های تحقیقی، شایستگی‌های زبانی و شبکه‌های فراملی: در این مرحله طرح‌ها در سطح ملی و بطور جمعی گزینش می‌شوند.

اصل متمرکز C: برای اقدام به جمع‌آوری مواد و اطلاعات مقایسه‌ای، برای کلیه طرح‌هایی که از جانب سازمان‌های اروپایی اجرا می‌شوند و برای پروژه‌های تحقیقاتی موضوعی.

با گسترش اقدامات مشترک، این طرح علاوه بر این امکان ارتباط با سایر طرح‌های ابتکاری اجتماعی بخصوص طرح‌های سقراط (SOLRATE) و طرح جوانان (JUGEND). صندوق‌های اجتماعی اروپایی، طرح ابتکاری اجتماعی Equal و یا برنامه پنجم تحقیقات و توسعه را برقرار می‌سازد.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه کنید:www.rda2000.com

[ ۱۳٩۱/٤/۳٠ ] [ ۳:٢٦ ‎ب.ظ ] [ mohammadreza ]

تحصیل در اتریش

در اتریش حدود 18 دانشگاه و 110 موسسه آموزشی وجود دارد و زبان ملی و رسمی تدریس در این دانشگاه ها آلمانی می باشد. البته در دوره ی دکترا و در بعضی از دانشگاه های خصوصی می توان به زبان انگلیسی تحصیل کرد.

تحصیل در دانشگاه های اتریش برای دانشجویان خارجی  ترمی حدود  380 یورو شهریه تحصیلی دریافت می گردد. بضی از دانشگاه ها - مانند دانشگاه صنعتی گراتس (TU-Graz) - این شهریه را به دانشجویان ایرانی در صورتیکه حداقل 9 واحد در ترم گذارنده باشند، برمی گردانند.

برای اخذ پذیرش در دانشگاه های اتریش داوطلب باید دانشجوی رشته مورد نظر در کشور خود باشد و یا مدرک تحصیلی او - در کشوری که آن را کسب کرده است و همچنین در اتریش -  برای ورود به دانشگاه کافی باشد. به عبارت دیگر دیپلم دبیرستان به تنهایی قابل قبول دانشگاه های اتریش نیست و قبولی در کنکور دانشگاه (سراسری یا دانشگاه آزاد) در رشته  و مقطع مورد نظر، پیش شرط درخواست پذیرش است.

دانشجویانی که در دانشگاه  های ایران به تحصیل اشتغال دارندن و یا داشته اند، باید گواهی صادره از دانشگاه و ریزنمرات مهر وموم شده ی خود ارایه دهند. در این گواهی باید منعکس باشد که فرد متقاضی از ادامه تحصیل منع نشده است.

مدارس عالی فنی (Fachhochschulen - FH's)، دانشکده های هنرهای عالی، و دانشگاهها در بعضی از رشته ها (مانند پزشکی، داروسازی، اقتصاد و روانشناسی) امتحان ورودی - شامل امتحان کتبی و مصاحبه حضوری - نیز برگزار می کنند.  برای دریافت پذیرش باید در این امتحان ورودی شخصا شرکت کرد.

علاوه بر این مراکز آموزش عالی در اتریش سهمیه برای پذیرش دانشجوی خارجی دارند و برآوردن تمامی شرایط برای اخذ پذیرش به معنی دریافت بدون چون و چرای آن نیست.

مهلت درخواست  پذیرش برای ترم تابستانی تا اول فوریه و برای ترم زمستانی تا اول سپتامبر می باشد. یعنی مراکز مربوطه باید مدارک متقاضی را تا زمانهای نامبرده دریافت کرده باشند.  توصیه می شود که از 6 ماه قبل  از تاریخ مورد نظر برای ورود به اتریش و ادامه تحصیل، درخواست خود را به دانشگاه ارائه دهید.

دانشجویان خارجی باید  پس از ثبت نام دردانشگاه  برای آموختن زبان آلمانی و در اکثر موارد  در صورت پایین بودن  نمرات چهار سال  دبیرستان در دروس اصلی و مرتبط با رشته  تحصیلی انتخاب شده، برای این دروس، یک دوره یک ساله تا دوساله ی پیش دانشگاهی (Vorstudienlehrgang) را بگذرانند.

هزینه زندگی و تحصیل دراتریش سالیانه 7500 یورو می باشد که این هزینه باید برای اخذ ویزای تحصیلی  یا به صورت ساپورت مالی  یا وجه پرداخت شده به یک حساب بانکی در اتریش ارائه شود.

تامین  بخشی  ازهزینه ی تحصیل بوسیله کار ضمن تحصیل در اتریش رسماً امکان پذیر است ولی عملا بسیار سخت.  برای این منظور فرد دانشجو باید کارفرمایی پیدا کند که برای او از اداره کار، تقاضای اجازه ی کار کند. اما دریافت همین مجوز کار هم، که رسماً «کمتر از پاره وقت» نامیده می شود، به هیچ وجه کار ساده ای نیست. طبق قوانین جاری، کار کردن برای دانشجویان خارجی با درآمدی بیش از 332 یورو در ماه ممنوع است. قبل از دریافت این اجازه ی کار لازم است ثابت شود که برای آن شغل، یک فرد اتریشی جویای کار و واجد شرایط و یا یک فرد خارجی که دارای اجازه کار است و بیکار و واجد شرایط، وجود ندارد. بعنوان مثال شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا که در اتریش جویای کار هستند در اولویت بالاتری نسبت به دانشجویان خارجی قرار دارند. بعضی از دانشگاه ها با توجه به نمره های بالای دانشجویان خارجی به آنها در خود محیط دانشگاه کارمی دهند.

نظام آموزشی در اتریش

تحصیلات ابتدایی و متوسطه

در اتریش کودکان از 5 سالگی وارد دوره یک ساله آمادگی (Vorschule) می شوند، سپس از 6 سالگی آموزش ابتدایی در دبستان (Volksschule) آغاز می شود. مدت دوره ابتدایی 4 سال است و در پایان این دوره از دانش آموزان امتحان می گیرند. سپس تحصیلات متوسطه عمومی به مدت 4 سال آغاز می شود. دانش آموزان ممتاز در دوره ابتدایی به دبیرستان های جامع Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS) راه می یابند و پس از دوره چهار ساله متوسطه عمومی (سیکل اول)، دوره چهار ساله آخری (سیکل دوم) را نیز در همین دبیرستان ها ادامه می دهند یا وارد کالج های فنی- حرفه ای (Höhere Technische Lehranstalt – HTL)  می شوند که دوره آن 5 ساله است. عده ای نیز وارد دبیرستان اقتصاد (Handelsakademie – HAK) می شوند. همه دانش آموزان دبیرستان ها و کالج ها از هر گرایشی در امتحانات نهایی دیپلم (Reifeprüfung) شرکت می کنند و در صورت قبولی، مدرک (Reifeprüfungszeugnis) دریافت می کنند که دیپلم دبیرستان است و دارندگانش «دانش آموختگان دبیرستان ها» (Maturanten) نامیده می شوند.

بقیه دانش آموزان دبستان ها وارد مدارس متوسطه (Hauptschule) می شوند که 3 یا 4 ساله است. در این دوره توجه زیادی به کارهای عملی می شود و دانش آموزان همراه مبانی نظری، کاربردهای عملی را نیز می آموزند. سپس دانش آموزان ممتاز وارد کالج های فنی- حرفه ای (Höhere Technische Lehranstalt – HTL)  و عده ای نیز وارد دبیرستان اقتصاد (Handelsakademie – HAK) می شوند. بقیه آنها وارد هنرستان (Berufsschule) یا مدارس تخصصی ورزشی و موسیقی می شوند و دوره  2 تا چهار ساله  این مدارس را می گذرانند.

تحصیلات دانشگاهی

مراکز آموزش عالی در کشور اتریش شامل دانشگاه ها، دانشکده های هنرهای عالی، مدارس عالی فنی و کالج های تخصصی دو تا سه ساله است. مراکز آموزش عالی اتریش در زمینه هنر و موسیقی از مراکز قوی هنری اروپا به شمار می آیند.

از سال 1994 میلادی تا کنون بیش از 40 مدرسه عالی فنی مجوز تاسیس گرفته اند که در رشته های مختلف دوره های 4 ساله لیسانس (کارشناسی) برگزار می کنند. تفاوت مدارس عالی فنی با دانشگاه ها در کاربردی و حرفه ای بودن تحصیلات است. در پایان دوره ها دانشجو باید یک دوره شش ماهه تا یک ساله کارآموزی را در مراکز گوناگون بگذراند. شرط ورود به مدارس عالی فنی، همان شرط ورود به دانشگاه هاست و در مواردی مدارک حرفه ای نیز مورد توجه قرار می گیرند.

مدارک لازم جهت اخذ پذیرش دانشگاه

مدارک زیر با توجه به شرایط متقاضیان دسته بندی شده و نیازی نیست که همه متقاضیان کلیه مدارک را جهت اخذ پذیرش داشته باشند. ترجمه رسمی مدارک ( با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه  و تایید سفارت اتریش) باید به زبان آلمانی یا انگلیسی باشد.

توجه کنید که  در ترجمه ها، تاریخ های مهم مانند زمان اخذ دیپلم و غیره بدون اشتباه و یکسان باشند.  تاریخ تولد خود به تقویم میلادی و نوشتار لاتین اسم خود و والدین  را مطابق با گذرنامه اتان، دراختیار دارالترجمه قرار دهید تا همه ی مدارک شما یکسان باشند.

 • فرم پر شده  و امضا شده ی درخواست پذیرش که از سابت دانشگاه مربوطه می توانید download کنید.

 • شرح حال مختصر(یک یا دو صفحه) با عکس  به زبان آلمانی یا انگلیسی

 • ترجمه  و کپی پیوست شده ی مدرک دیپلم و ریز نمرات آن

 • ترجمه  و کپی پیوست شده ی مدرک  پیش دانشگاهی و ریز نمرات آن

 • ترجمه و کپی پیوست شده ی کارنامه قبولی در کنکور سراسری  و یا دانشگاه آزاد در رشته و مقطع مورد درخواست (در صورتیکه درایران هنوز در این رشته ثبت نام نکرده اید)

 • ترجمه و کپی پیوست شده ی گواهی دانشگاه  مبنی بر اینکه در ترم جاری دانشجوی تمام وقت و رسمی آن دانشگاه هستید و از ادامه تحصیل منع نشده اید (در صورتیکه در حال حاضر دانشجو هستید، فارغ از اینکه در رشته و مقطع مورد درخواست  است و یا غیر از آن)

 • ریز نمرات مهر و امضا شده ی دروسی که تا به حال در دانشگاه گذارنده اید  به زبان انگلیسی  و یا ترجمه ی آن (در صورتیکه دروسی گذارنده اید)

 • ترجمه و کپی پیوست شده ی مدرک فوق دیپلم، لیسانس یا فوق لیسانس و ریز نمرات مهر و امضا شده ی آنها  (در صورتیکه دارای این مدارک هستید) - به جای دانشنامه، گواهی اتمام تحصیل دانشگاه هم مورد قبول است

 • ترجمه و کپی پیوست شده ی  شناسنامه

 • گواهی زبان آلمانی ( در صورتیکه دوره ی زبان آلمانی گذارنده اید)

 • دیگر مدارک دال بر تجربیات  و آموزشهای حرفه ای  یا فنی که در ایران جنبه ی رسمی دارند.

 

مدارک لازم جهت روادید تحصیلی

درخواست روادید باید شخصا  به سفارت اتریش در تهران ارائه شود. سفارت در صورت ناقص بودن مدارک از قبول درخواست روادید امتناع خواهد کرد. بررسی درخواست روادید بطورمعمول 2 تا 4 ماه بطول می انجامد.

 • فرم درخواست ویزای دانشجویی به زبان آلمانی  که بطور کامل و خوانا پر شده و شخصا امضاء گردیده باشد

 • گذرنامه با مدت اعتبار کافی ( حداقل 6 ماه از تاریخ درخواست روادید ) و فتوکپی از تمام  صفحات مندرج آن

 • شناسنامه

 • تعهد نامه مالی از شخصی  در اتریش

 • یا خود متقاضی در اتریش به نام خود حساب باز کرده است و مبلغ 7000 یورو به حساب خود پول گذاشته و تایید آن را از بانک می گیرد و به سفارت ارائه می دهد

 • اصل و فتوکپی از پذیرش دانشگاه در اتریش

 • اصل و کپی مدارک تحصیلی دبیرستانی و دانشگاهی متقاضی در ایران

 • گواهی عدم سوء پیشینه

 • 2 قطعه عکس

از شخص تضمین کننده مورد نیاز می باشد:

 • Meldezettel (گواهی محل سکونت)

 • Mietvertrag oder Grundbuchauszug (اجاره نامه یا کپی سند منزل)

 • Arbeits- und Gehaltsbestätigung ( گواهی اشتغال به کار  و گواهی حقوق)

در صورتیکه از طرف مدارس عالی فنی (Fachhochschulen - FH's)، دانشکده های هنرهای عالی، و  یا دانشگاههای اتریش پس ازدرخواست پذیرش  برای شرکت در امتحان ورودی  دعوت شده اید، می توانید درخواست ویزای توریستی نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آدرس دانشگاه ها و دیگر موسسات آموزش عالی در اتریش  به سایتهای زیر مراجعه کنید:

 

سایت راهنما در مورد تحصیل در اتریش برای خارجیان
به ربان انگلیسی

http://www.oead.ac.at/_start/index_english.htm

Einstiegsportal zum Thema Studium

سایت وزارت فرهنگ و علوم اتریش در مورد تحصیل در اتریش

www.bmbwk.gv.at/universitaeten

Wegweiser durch Österreichs Universitäten und
Fachhochschulen

سایت راهنما در مورد دانشگاهها ومدارس عالی فنی  حرفه ای در اتریش

www.wegweiser.ac.at

Datenbanksuche nach universitären Studien,
Fachhochschul-Studiengängen, Kollegs und
Akademien

بانک اطلاعاتی در مورد دانشگاهها ومدارس عالی فنی  حرفه ای و دیگر دوره های  تحصیلی در اتریش

www.studienwahl.at

Allgemeine Informationen zu Privatuniversitäten
in Österreich, Links zum Ausbildungsangebot

دانشگاههای خصوصی در اتریش

www.akkreditierungsrat.at

Portal zu allen FH-Studiengängen in Österreich

سایت راهنما در مورد  رشته های موجود در
مدارس عالی فنی  حرفه ای در اتریش

www.fachhochschulen.at

 

Linksammlung zu Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten
in Europa

مجموعه ای از لینکها در مورد تحصیل دراروپا

http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp

Universitätsdatenbank weltweit

بانک اطلاعاتی از دانشگاههای جهان

http://univ.cc
[ ۱۳٩۱/٤/۳٠ ] [ ۳:٢٤ ‎ب.ظ ] [ mohammadreza ]

اخذ پذیرش تحصیل

به علاقمندان تحصیل در  اتریش ، در زمینه نحوه انتخاب مرکز آموزشی، دوره آموزشی، اخذ پذیرش تحصیلی و روادید تحصیلی از مراکز آموزشی دبیرستانی، دانشگاهی و زبانهای خارجی، خدمات مشاوره ای ارایه می دهیم و هماهنگی های لازم جهت انتقال و اسکان دانشجویان ایرانی را نیز، انجام می دهیم.مشاوره روادید تحصیلی

مشاوره روادید تحصیلی به این معنی می باشد که هر کشور بر اساس قوانین مهاجرتی خود، به نحو ویژه ای با متقاضیان ایرانی برخورد می نماید و بنده و همکارانم با در نظر گرفتن کلیه شرایط سنی، اقتصادی - اجتماعی و تحصیلی داوطلبان، به آنها کمک می نماید تا بتوانند با استفاده از حد اکثر پتانسیل های خود و به بهترین شکل، پرونده درخواست روادید تحصیلی خود را در سفارتخانه مورد نظر تشکیل دهند و با حداقل خطا روادید تحصیلی خود را، دریافت نمایند.

هماهنگی انتقال و اسکان

 

مراکز معتبر صادر کننده پذیرش تحصیلی در بسیاری از کشورها، تمهیدات لازم جهت اسکان و انتقال دانشجویان خارجی را انجام می دهند و بابت ارایه این خدمات نیز پیشاپیش، هزینه هایی را دریافت می نمایند و ما نیز به دلیل ملاحظات روادید، کلیه هماهنگی های لازم جهت انتقال و اسکان دانشجویان را انجام می دهیم. بنابراین متقاضیان علاقمند به تحصیل در خارج نباید نگران مسئله انتقال و اسکان خود در کشور مورد نظرشان باشند و این موارد از طریق موسسات صادرکننده پذیرش تحصیلی و یا موسسات اعزام دانشجو صورت می گیرد.

اخذ پذیرش تحصیلی ؛ فقط ازبین دانشجویان مشغول به تحصیل (غیر مشمول ودارای پاسپورت)درهرکدام از موسسات آموزش عالی ؛
ونیزقبول شدگان کنکور سراسری ودانشگاه آزاد اسلامی وسایر دانشگاه ها و در کلیه مقاطع تحصیلی صورت می پذیرد.
شهریه در تمامی مقاطع ؛ دررشته های علوم انسانی وعلوم پایه(رایگان)
وبرای رشته های علوم پزشکی ومهندسی ؛ ترمی 410 یورو می باشد.
زبان تحصیل:
برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و تخصصهای پزشکی ؛ آلمانی ؛ ولی برای مقطع دکتری (Ph.D) انگلیسی می باشد .
کلیه فلوهای تخصصی پزشکی(دوره های 6 ماهه فوق تخصصی ؛ مورد تایید وزارت بهداشت )به زبان انگلیسی و به صورت رایگان می باشد.
مهلت ثبت نام برای ترم تابستانی تا اول فوریه(12 بهمن) و برای ترم زمستانی تا اول سپتامبر(10 شهریور) می باشد
توصیه می شود که متقاضیان بدلیل بالا بودن تعداد تقاضاها از 6 ماه قبل درخواست خود را ارائه دهند.
هزینه زندگی و تحصیل دراتریش سالیانه حدود 8000 یورو می باشد که این هزینه به عنوان ساپورت مالی برای اخذ ویزای تحصیلی باید به حساب متقاضی در ایران واریز گردد و گواهی مربوطه به سفارت اتریش در تهران تحویل گردد.
هزینه زندگی دانشجو یی در اتریش بانضمام خوراک ، پوشاک ، رفت و آمد و کلیه هزینه های جانبی حدودا معادل 550 یورو در ماه می باشد.
تذکر :در صورتی که فردی فارغ التحصیل رشته پزشکی باشد میتواند جهت ادامه تحصیل در دوره های تخصص بالینی کشور اتریش را انتخاب نماید ولی در ابتدای هر سال تحصیلی متقاضی باید مبلغ 51000 یورو به حساب دانشگاه واریز نماید.ولی در طول دوره تحصیل دانشجو ماهی 2500 یورو حقوق میگیرد.
موسسات مختلفی برای آموزش زبان آلمانی در اتریش وجود دارد . هر سال شامل 3 COURSE می باشد و هزینه هر COURSE400 یورو است ولی برای ورود به دانشگاه گذراندن 2 COURSE کافی است.
خدمات دانشجویی ACCOMODATION
کمک به اجاره منزل یا خوابگاه - ترانسفر فرودگاه – راهنمایی ؛ انتقال واسکان اولیه – ثبت نام دانشگاه وکلاسهای زبان – مشاوره در افتتاح حساب بانکی– اخذ بیمه دانشجویی و تهیه سیم کارت ازجمله خدماتی هستند که به دانشجو ارائه می شود
لطفآ پس از مطالعه کامل آگهی وداشتن شرایط وعلاقه. درخواست اولیه ووضعیت کامل خودرا
را به آدرس: peywand.austria@yahoo.com
ارسال نمایید:
(قبل از ارسال مشخصات با ما تماس بگیرید)مدارک لازم جهت اخذ پذیرش تحصیلی

مدارک زیر با توجه به شرایط متقاضیان دسته بندی شده و نیازی نیست که همه متقاضیان کلیه مدارک را جهت اخذ پذیرش داشته باشند

ترجمه ( رسمی و قابل تائید سفارت اتریش و دانشگاههای اتریش ) مدرک دیپلم و ریز نمرات آن
ترجمه ( رسمی و قابل تائید سفارت اتریش و دانشگاههای اتریش) مدرک پیش دانشگاهی و ریز نمرات آن
ترجمه ( رسمی و قابل تائید سفارت اتریش و دانشگاههای اتریش) مدرک فوق دیپلم و ریز نمرات
ترجمه ( رسمی و قابل تائید سفارت اتریش و دانشگاههای اتریش) مدرک لیسانس و ریز نمرات آن
ترجمه ( رسمی و قابل تائید سفارت اتریش و دانشگاههای اتریش) مدرک فوق لیسانس و ریز نمرات آن
کپی پاسپورت
کپی شناسنامه و کارت ملی
کپی کارت پایان خدمت ویژه آقایان
2 قطعه عکس رنگی 4*6
گواهی زبان آلمانی - در صورت موجود بودن
نامه سازمان سنجش مبنی بر قبولی در مرحله دوم کنکور سراسری
گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است


هزینه دانشجویی در اتریش:

هزینه زندگی: در جدول ذیل تخمینی از هزینه ماهیانه یک دانشجو در اتریش مشاهده می کنید:
سکونت (اگر در خوابگاه دانشجویی باشد, همراه با هزینه های برق و سیستم حرارتی):۲۰۰-۳۵۰ یورو در ماه. سکونت در آپارتمان (اجاره) به دلیل هزینه های برق, سیستم حرارتی, اینترنت و سایر رسانه های ارتباطی در متراژ مشابه با خوابگاه به مراتب بالاتر است, هرچند هزینه اجاره خالص خانه در نگاه اول با هزینه خوابگاه یکسان به نظر میرسد. در هر دو مورد, خوابگاه و آپارتمان , مقدار سه برابر اجاره ماهانه به عنوان پیش پرداخت باید پرداخت گردد. این مبلغ موقع فسخ قرارداد به شرط عدم آسیب جدی به آپارتمان/اتاق برگردانده میشود.
غذا(بدون موارد لوکس و دخانیات): ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو در ماه
موارد شخصی، کتاب، و تفریحات: ۱۰۰ تا ۲۵۰ یورو در ماه
شهریه
شهریه دانشگاه های اتریش بسته به دانشگاه مورد نظر کاملن متفاوت است. مینیمم شهریه ۱۵ یورو و ماکزیمم ۷۸۰ یورو است. این رقم به سطح و طبقه بندی دانشگاه هیچ ارتباطی ندارد.

 

توضیحات لازم :

- زمان اخذ پذیرش بین 4 تا 6 هفته در صورت کامل بودن مدارک میباشد
- شرکت ما برای دانشجویانی که متقاضی تحصیل در دانشگاه های وین می باشند در تمامی مقاطع و با هر شرایط با مناسب ترین هزینه اقدام به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی می نماید . 
- پذیرش از دانشجویان مشغول به تحصیل و نیز قبول شدگان تمامی دانشگاه ها در کلیه مقاطع تحصیلی (دارای پاسپورت ) صورت می پذیرد . 

- دریافت هزینه به شرط اخذ پذیرش تسهیلات ما برای متقاضیان :
1- مشاوره رایگان
2- اخذ پذیرش در دانشگاه مورد نظر و اخذ ویزای دانشجویی برای متقاضی
3- بورسیه تحصیلی
4- تهیه خوابگاه ، پانسیون و خانه دانشجویی متناسب با بودجه دانشجو
5- بیمه دانشجویی
6- آموزش زبان آلمانی در اتریش
7- آشنا نمودن با نحوه زندگی در اتریش
8- آشنایی با محیط دانشگاه و حضور در کلاس ها 
9- ترانسفر دانشجو از فرودگاه
10- افتتاح حساب بانکی
11- تهیه سیم کارت
.

.
.
.

[ ۱۳٩۱/٤/۳٠ ] [ ۳:٢٢ ‎ب.ظ ] [ mohammadreza ]

سیستم تحصیلات در اتریش

در اتریش حدود 18 دانشگاه و 110 انجمن آموزشی وجود دارد و زبان ملی و رسمی تدریس در این دانشگاه ها آلمانی می باشد. تحصیل در دانشگاه های اتریش از ترم زمستانی 2001 برای دانشجویان خارجی رایگان نیست و ترمی 727 یوروشهریه تحصیلی دریافت می گردد. تامین هزینه های تحصیلی بوسیله کار ضمن تحصیل در اتریش امکان پذیر نیست گر آنکه دانشگاه با توجه به نمره های بالای دانشجویان خارجی که مهاجرت تحصیلی به این کشور را داشتند به آنها در خود محیط دانشگاه کار دهد. چون کشور ایران جزء کشورهاى جهان سوم می باشد، این هزینه فقط برای ترم اول پرداخت می شود و از ترم دوم شهریه دانشگاه تنها ترمی دوازده یورو خواهد بود و شهریه ترم اول هم برگردانده می شود. اخذ پذیرش برای ادامه تحصیل در دانشگاه های اتریش شرط اعطای ویزا از سوی دولت اتریش است. برای ورود به دانشگاه های اتریش داوطلب باید دانشجوی رشته مورد نظر در کشور خود باشد،به عبارت دیگر دیپلم به تنهایی قابل قبول دانشگاه های اتریش نیست. دانشجویانی می توانند به عنوان دانشجوی رسمی در دانشگاه های اتریش به تحصیل ادامه دهند که مدرک تحصیلی آنها در کشوری که آن را کسب کرده اند و همچنین در اتریش برای ورود به دانشگاه کافی باشد. دانشجویانی که قبلا در دانشگاه به تحصیل اشتغال داشته اند باید گواهی صادره از دانشگاه را ارایه دهند و در این گواهی باید کلیه نمرات منعکس باشد. مهلت ثبت نام برای ترم تابستانی  دانشگاه های اتریش تا اول فوریه و برای ترم زمستانی تا اول سپتامبر می باشد یعنی مراکز مربوطه در کشور اتریش باید مدارک متقاضی را تا زمانهای نامبرده دریافت کرده باشند که معمولا توصیه می شود که متقاضیان بدلیل بالا بودن تعداد تقاضاها از 6 ماه قبل درخواست خود را به دانشگاه های اتریش  ارائه دهند. هزینه زندگی و تحصیل در کشوراتریش سالیانه 7500 یورو می باشد که این هزینه به عنوان ساپورت مالی برای اخذ ویزای تحصیلی باید به حساب متقاضی در اتریش واریز گردد که بعد از اخذ روادید قابل برداشت می باشد.

 

تحصیلات دانشگاهی:

مراکز آموزش عالی در کشور اتریش شامل دانشگاه ها، دانشکده های هنرهای عالی، مدارس عالی فنی و کالج های تخصصی دو تا سه ساله است. مراکز آموزش عالی اتریش در زمینه هنر و موسیقی بسیار قوی است و دانشکده موسیقی و آثار هنری و دانشکده هنر کاربردی شهر وین از مراکز قوی هنری اروپا یه شمار می آیند.

شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اتریش داشتن مدرک (Reifeprüfungszeugins) است. دانشکده های هنرهای عالی امتحان ورودی نیز برگزار می کنند. مراکز آموزش عالی در اتریش محدودیتی برای پذیرش دانشجو ندارند.

تحصیلات دانشگاهی شامل دو دوره عمومی (Der erste Studienabschnitt) و تخصصی (Der Zweite Studienabschbitt)است. البته در پایان دوره عمومی امتحانات برگزار می شود ولی مدرکی صادر نمی شود. همه دانشگاه های اتریش دولتی هستند و بودجه آنها را دولت تامین می کند و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه نیست.

 

اگر شخصی دیپلمه باشد یعنی 12 سال تحصیل کامل داشته باشد نمی تواند مستقیماٌ برای دانشگاه های اتریش اقدام نماید بلکه باید قبولی در کنکور سراسری را داشته باشند تا بتوانند برای کالج در کشور اتریش اقدام کنند. کالج در اتریش تقریبا دو ترم است و این کالج ها فقط به زبان آلمانی  هستند

 

توجه مقطع لیسانس:

اگر شخصی در ایران لیسانس دانشگاه آزاد باشد نمی تواند برای فوق لیسانس نا پیوسته  در کشور اتریش اقدام کند بلکه باید برای مقطع فوق لیسانس پیوسته درخواست دهند و بعد از ورود به دانشگاه های اتریش درخواست ارزشیابی مدارک تحصیلی خود را  به بخش مهاجرت تحصیلی دانشگاه اتریش ارائه دهد که آنجا معلوم می شود از کدام ترم لیسانس می تواند تحصیلات خود را شروع کند و پیوسته تا فوق لیسانس ادامه دهد.


توجه مقطع فوق لیسانس:

لیسانسیه های دانشگاه های دولتی میتوانند برای فوق لیسانس درکشور اتریش اقدام کنند اما این باز هم بستگی به خود دانشگاه در اتریش دارد زیرا سطح تحصیل اتریش نسبت به ایران یک سال جلو تر است و شاید بعضی از واحد های آنها را بپذیرند و یک سال پایین تر بنشیند و بعد می تواند  در کشور اتریش ادامه تحصیل دهد .

البته بطور کلی باید مدارک تحصیلی به اتریش فرستاده شود و خود دانشگاه در قسمت مهاجرت تحصیلی با توجه به ریز نمرات متقاضی تعیین کند که شخص از چه ترمی دردانشگاه اتریش می تواند شروع به ادامه تحصیل نماید


توجه مقطع دکترا:

برای دکترا درکشور اتریش  و دانشگاه های آن  کشورخیلی سخت می توان اقدام کرد زیرا باید درکشور اتریش استاد راهنما پیدا شود و معمولا این امر با موفقیت امکان پذیرنیست. به دانشجویان متقاضی دوره دکترا پیشنهاد می شود که حتماٌ اول دوره فوق لیسانس را بگذرانند و بعد برای دکترا اقدام کنند..

نکته: در اتریش حتما باید برای ورود به دانشگاه های این کشور متقاضیان زبان آلمانی  بدانند. اکثر دانشگاه های اتریش رشته ها را به زبان آلمانی برگزار می کنند و رشته های به زبان انگلیسی محدود هستند. شما برای ورود به دانشگاه های اتریش نیاز به گذراندن دوره زبان آلمانی دارید. شما می توانید این دوره را در ایران نیز بگذرانید.

نکته: لطفا توجه داشته باشید که سفارت اتریش و آلمان فقط برای کسانی که از دانشگاههای معتبر در اتریش پذیرش گرفته اند ویزای دانشجویی ارسال خواهد کرد.

بر چه مبنایی رشته تحصیلی در کشور اتریش و دانشگاه های این کشور مشخص می شود: رشته تحصیلی درکشور اتریش و دانشگاه های این کشور مطابق رشته قبولی در ایران که دانشجو از آن اشتغال به تحصیل دارد می باشد. با توجه به اینکه دانشجویان امکان تعویض رشته به شرط گذراندن 8 واحد از رشته مورد نظر در یک ترم یا 16 واحد در یک سال را دارند. تنها کسانی که همسر یا پدر مادرشان اقامت ( موقت , دانشجویی یا دائم) بیش از 5 سال در اتریش را دارند می توانند در رشته دلخواه خود مشغول به تحصیل شوند.

 

دوره‌های‌ تحصیلی‌:

1. دانش‌آموختگان‌ دبیرستان‌ها و کالج‌ها در اتریش‌ با قبولی‌ در امتحانات‌ نهایی‌ می‌توانند وارد دوره‌های‌ دو یا سه ساله‌ با گرایش‌های‌ گوناگون در کشور اتریش‌ شوند، مانند دوره‌های‌ تربیت‌ معلم‌ در کالج‌های‌ تربیت‌ معلم‌ در کشور اتریش که‌ جایگاه‌ ویژه‌ای‌ در نظام‌ آموزشی‌ اتریش‌ دارند،  یا دوره‌های‌ مربیان‌ اجتماعی‌ و یا دوره‌های‌ فنی‌ - پزشکی‌ در کالج‌های‌ تخصصی اتریش.

Magister (FH) - Diplom Ing. (FH) .2این‌ دوره‌ها مخصوص‌ مدارس‌ عالی‌ فنی (FH)  در اتریش هستند. دیپلم‌های‌ مهندسی‌ Diplom Ing)) به‌ رشته‌های‌ فنی‌ و Magisterبه‌ رشته‌های‌ غیر فنی‌ اعطا می‌شود. مدت‌ تحصیل‌ ۷یا ۸نیم‌ سال‌ (شش‌ ماه) به‌  علاوه‌ یک‌ دوره‌ کارآموزی‌ شش‌ ماه‌ تا یک‌ ساله‌ است. در پایان، دانشجو پژوهشی‌ از یک‌ کار عملی‌ ارایه‌ می‌دهد.

Diplomtierarzt - Magister - Diplom Ingenieur .3این‌ دوره‌ها که‌ در دانشگاه‌های اتریش برگزار می‌شود حداقل‌ به‌ مدت‌ ۸تا ۱۰نیم‌ سال‌  (۴تا ۵سال‌ تحصیلی) و در دوره‌های‌ پزشکی‌ حداقل‌ ۱۲نیم‌ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامد. دیپلم‌های‌ مهندسی‌ (Diplom Ing) به‌  رشته‌های‌ فنی، Magisterبه‌ رشته‌های‌ غیر فنی‌ و Diplomtierarztبه‌ رشته‌ دامپزشکی‌ اعطا می‌شود. دانشکده‌های‌ هنرهای‌  عالی‌  در اتریش دوره‌های‌ حداقل‌ ۴تا ۸ساله‌ دارند که‌ مدارک ‌Magister. artو Magister. archرا برای‌ رشته‌های‌ هنر و معماری‌ اعطا  می‌کنند. در پایان‌ کلیه‌ دوره‌ها دانشجو موظف‌ به‌ ارایه‌ پایان‌نامه‌ و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از پژوهش‌ خود هست.

4. Doktor برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ مدرک‌ Diplom Ing. - Magisterاز دانشگاه‌ها، دانشکده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی‌  (FH) در اتریش پذیرفته‌ می‌شود، با این‌ تفاوت‌ که‌ دارندگان‌ مدارک‌ مدارس‌ عالی‌ فنی‌ (FH) دو سال‌ به‌ مدت‌ تحصیلاتشان‌ در دوره‌ دکترا در کشور اتریش افزوده‌ می‌شود. دوره‌ دکترا در اتریش‌ پژوهشی‌ است‌ و چهار تا شش سال‌ طول‌ می‌کشد.نوشتن‌ پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن‌ به‌ همراه‌ گذراندن‌ امتحانات‌ شفاهی‌ در چند درس‌ اصلی‌ مربوط‌ به پژوهش،  از مراحل‌ پایانی‌ این‌ دوره‌ محسوب‌ می‌شود.

 

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌:

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های اتریش

مدارک

شرایط

ارزشیابی

Diplom

2تا3 سال تحصیل و داشتن دیپلم دبیرستان و گذراندن دوره
Der erst Studienabschnitt

کاردانی

 

Magister, Magister art, Diplom Ingenieur, Magisrter (FH) Diplom Ingenieur (FH)

حداقل 3 تا 4 سال تحصیل

کارشناسی

Magister, Magister art Diplom Ingenieur

حداقل 4 تا5 سال تحصیل در صورت گذراندن پایان‌نامه

کارشناسی ارشد پیوسته

 

Doktor

3 تا 6 سال تحصیل

دکترا

1. مدرک‌ Diplom با دو تا سه سال‌ تحصیل در، از کلیه‌ کالج‌ها با هر گرایشی‌ و همچنین‌ تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ حداقل‌ با گذراندن‌ دوره‌ عمومی‌ دانشگاه‌ها (Dererste Studienabschnitt) به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، "کاردانی"  در دانشگاه های اتریش ارزشیابی‌ می‌شود.

2. مدارک ‌Diplom Ingenieur (FH), Magister (FH), Diplom Ingenieur, Magister. art, Magisterبا سه تا چهار سال‌ تحصیل‌ (طول‌ دوره‌ اسمی) صادره‌ از کلیه‌ دانشگاه‌ها، دانشکده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی، "کارشناسی"در دانشگاه های اتریش ارزشیابی‌ می‌شود.

3. مدارک‌ Diplom Ingenieur, Magister. art, Magisterبا چهار تا پنج سال‌ تحصیل‌ (طول‌ دوره‌ اسمی) صادره‌ از کلیه‌ دانشگاه‌ها، دانشکده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و در صورت‌ گذراندن‌ پایان‌ نامه، "کارشناسی‌ ارشد پیوسته" و با داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی، "کارشناسی‌ ارشد"  در دانشگاه های اتریش ارزشیابی‌ می‌شوند.

4. مدرک Doktor به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارک‌ بندهای‌ دو و سه یا کارشناسی‌ ارشد، "دکترا" در دانشگاه های اتریش ارزشیابی‌ می‌شود.

[ ۱۳٩۱/٤/۳٠ ] [ ۳:٢۱ ‎ب.ظ ] [ mohammadreza ]

اطلاعات در ادامه مطلب.......


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٤/۳٠ ] [ ۳:۱٥ ‎ب.ظ ] [ mohammadreza ]

دانشگاه اکسفورد                                                                                           بقیه در ادامه مطلب.....


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٤/۳٠ ] [ ۳:٠٢ ‎ب.ظ ] [ mohammadreza ]

همسایگانش فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا، اسلووانی، اسلواکی،چک و مجارستان است. پایتخت این کشور وین نام دارد.  مردم این کشور به زبان  آلمانی صحبت می کنند.  اگر سوال خاصی دارید که نتوانستید از مردم بپرسید بهتر است به مرکز توریست اینفرمیشن ( اطلاعات  توریستی)  و یا به هتل های بزرگ بروید. اتریش کشوری است واقع در اروپای مرکزی و محصور در خشکی. رشته کوههای آلپ که از شرق به غرب در این کشور امتداد دارند، بیش از 75 درصد خاک این سرزمین را در بر گرفته اند. بیشتر اراضی قابل کشت اتریش، در نواحی کم ارتفاع شمال و شمال شرقی واقع شده و بیش از نیمی از آنها، به درختکاری و کشت علوفه اختصاص دارند. صادرات اتریش از محصولات صنایع سنگین، به ویژه، فولاد- آهن - وسایل نقلیه و صنایع شیمیایی  تشکیل شده است. نیروگاه های آبی در این کشور، بیش از 70 درصد نیازهای انرژی مردم را تأمین می کنند. توریسم و جنگلداری، در اقتصاد اتریش، نقش مهمی را ایفا می کنند.‪

[ ۱۳٩۱/٤/۳٠ ] [ ٢:٤٢ ‎ب.ظ ] [ mohammadreza ]
........

درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
امکانات وب